Litteracitet och flerspråkighet

  •  

Litteracitet och flerspråk

Behöver ni förstärka ert språkutvecklande arbete?

Vi är ett stöd för kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Stockholms stad. Pedagoger och skolledare kan vända sig till oss när skolan har behov av stöttning kring nyanlända, flerspråkighet och språkutvecklande arbetssätt. För att insatserna ska bli så relevanta för din skola som möjligt är det viktigt att din skolledning kontaktar oss så att vi tillsammans kan komma fram till vilka stödinsatser som passar er bäst.

Senast uppdaterad 7 december 2018