En liten utställning om mycket vatten

  •  

En liten utställning om mycket vatten

Lag Vattenhjältarna redovisar vad som får kastas i toan och vart det sedan tar vägen.

–Skolan är en viktig målgrupp och barnen våra bästa ambassadörer, säger Victoria Henriksson informatör vid Stockholm vatten som i 150 år levererat kranvatten till stockholmarna. Det firas bland annat med en utställning på Stadsmuseets där skolpedagogerna gjort en exposé över vattnets väg genom Stockholm.

Det är en grupp huttrande och förväntansfulla elever från Gärdesskolan som tillsammans med sin fröken Malin Arvidsson möter guiden Nina Sandberg utanför museet. Utställningen börjar nämligen utomhus med ett besök vid Karl Johans sluss där Mälarens vatten möter Saltsjön.

Klass 4 c har blivit speciellt inbjudna till den här premiärvisningen, för det här är en utställning som riktar sig till mellanstadieelever. Nina förklarar varifrån stockholmarna får sitt vatten och slussens viktiga funktion – att skilja det söta vattnet från det salta. Just då öppnas slussporten mot Mälaren, men ingen båt synts till. Barnen är övertygade om att slussvakten gör det för deras skull.

Ett evigt kretslopp

Därefter fortsätter guidningen högst upp i Stadsmuseet. Utställningen är tredelad: första delen berättar om vattnets väg från att det pumpas in i systemet till att det renade avloppsvattnet pumpas ut igen – i ett evigt kretslopp. Den andra delen tar upp miljöaspekten och vad vi själva kan göra för att skona miljön och den tredje om vattnet i Stockholms ur ett historiskt perspektiv.

Nina berättar och ställer då och då frågor till eleverna som svarar med stor entusiasm. Eleverna får bland annat veta att stockholmarna förbrukar ca 200 liter med vatten per dygn, vilken funktion ett vattentorn har och var allt förbrukat vatten tar vägen.

Nivåanpassat för målgruppen

Det är första guidningen och Nina vill försäkra sig om att hon lagt innehållet på rätt nivå. Eleverna sitter koncentrerade på golvet och lyssnar andäktigt. Malin Arvidsson, som haft klassen ända sedan förskoleklass med avbrott i årskurs två för mammaledighet, är inte orolig att svårighetsgraden är för hög.

– Vi har pratat mycket om vatten i klassen. Först i årskurs ett, och sedan förra hösten då vi pratade om livets uppkomst. Det är roligt att se dem så fokuserade. Det är ett gott tecken för annars är de en ganska pratig klass.

Tidigare har Stockholms Vatten haft egna skolinformatörer som åkt ut till skolorna för att informera om vatten och miljöfrågor men sedan några år tillbaka är det borta.

Ladda ner lärarmaterial

Istället satsar man på nedladdningsbara lärarhandledningar och undervisningsmaterial till stöd och inspiration till lektioner om vatten och miljöfrågor. Dessutom satsar de på samarbete med andra institutioner i staden, berättar Victoria Henriksson.

– Det är väldigt roligt att samarbeta med museum på det här sättet, så att vi får hjälp med att sprida våra budskap om vatten och miljö. Och en utställning på Stockholms stadsmuseum om vatten passar riktigt bra. Stockholm och vatten hör ihop.

Efter Ninas föredrag är det dags för eleverna att börja jobba. De delas in i grupper och får i uppgift att på ett A3-papper med en teckning redogöra för en fråga och skriva en sång.

Mycket skitprat

– Tanken är att alla barn som varit här ska bjudas in till en utställning med alla teckningar, säger Anna Seidevall Byström som ansvarar för alla skolpedagoger på Stadsmuseet.

Besöket är en och en halv timma långt och indelat i fyra pass om 20 minuter. – Senare i höst då det blir kallt får vi kanske omfördela tiden på passen så att det inledande utepasset blir kortare, funderar Anna Seidevall Byström efter premiärvisningen.

Blir miljöpoliser hemma

– Det var en fantastisk grupp och det är en otrolig utmaning varje gång. Till nästa visning ska jag vara mer tydlig utan att förenkla eller fördumma och använda begrepp som Stockholm vatten använder. Jag vet att de går hem och blir små miljöpoliser, summerar Nina.

Andra erfarenheter från första besöket är att alla barn måste stå bakom kedjorna vid Karl Johans sluss, tänk om någon skulle trilla i, och att medföljande lärare uppmanas ta med frukt.

Meningen är att vattenutställningen som pågår tills vidare ska utvecklas med ett program för högstadiet och ett för gymnasiet.

Snuskvandring för gymnasiet

– Det är rätt många gymnasier som hör av sig. Vi planerar en snusk- och miljövandring och hur vatten hanterats ur ett historiskt perspektiv och hur det blir i framtiden.

Stadsmuseet brukar bjuda in till lärarkvällar tre till fyra gånger per termin där de berättar hur man som lärare kan använda utställningarna i undervisningen. – Men det är en svår grupp att nå. Trots allt brukar det komma mellan 20 och 30 lärare varje gång, säger Anna Seidevall Byström.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Premiär för vattenutställningen

Premiär för Vattenutställningen

Följ med på det första guidade besöket med Gärdesskolan 4C på Slussen och Stadsmuseet.

En lektion om vatten och miljömedvetenhet

En lektion om vatten och miljömedvetenhet

Varje dag producerar Stockholm vatten dricksvatten till över en miljon stockholmare samt tar hand om och renar det använda avloppsvattnet. Men var kommer vattnet ifrån? Hur kommer vattnet till kranen? Hur blir det smutsiga vattnet rent? Och kan man dricka kranvatten överallt i världen?

 – Nej, inte i Turkiet och Grekland svarar en pojke, eller Indien, fyller en annan i.

– Köpevatten, säger Nina, är inte miljövänligt. Vattnet kräver transporter som kräver bränsle. Kranvatten däremot är miljövänligt och billigt.

Använd staden - Malin har flera tips

Malin och hennes kollegor använder gärna staden i sin undervisning och kan varmt rekommendera Stadsmuseets guidade vandring i Gamla Stan. Just nu läser klassen historia och ett besök på Medeltidsmuseet är inplanerat. Men om det är guidade turer kostar det pengar, påpekar hon. Nu hade de tur och blev inbjudna till den här visningen. 

Naturhistoriska museet är ett annat tips från Malin. Efter flera besök klarar hon själv av att visa samlingarna. Ett annat projekt hon gjort var när eleverna skulle lära känna sin stad. Först reste de gemensamt runt och bekantade sig med stadsdelarna och lekte i stadsdelarnas olika parker. Därefter fick eleverna en stadsdel var att läsa på om och sedan redovisa.

Senast uppdaterad 5 juli 2017