Gratis Skansenundervisning för stadens skolor

  •  

Om en angripare klämmer till över en paddas vårtiga rygg utsöndras ett vitt giftigt sekret. En hund som tar ett paddbett kan till och med dö av sitt misstag. Det och väldigt mycket mer kan den skolklass som gör ett besök på Skansen få veta. Under hela 2015 har stadens skolor möjlighet att boka lärorika gratisbesök där.

I ett samarbete mellan Skansen och Stockholms stads utbildningsförvaltning erbjuds stadens alla 147 kommunala grundskolor chansen att boka upp till åtta besök inom området djur och natur på Skansen gratis. Därefter betalar skolorna hälften mot det ordinarie priset.

Samarbetet som löper hela 2015 initierades av Skansenpedagogen Jens Djupa. Han anställdes 2011 för att utveckla pedagogiken kring det då nyskapade Lill-Skansen och tog snabbt kontakt med utbildningsförvaltningen.

– Vi var en outnyttjad resurs för skolorna i undervisningen om djur och natur och det tyckte utbildningsförvaltningen också, berättar han.

En referensgrupp med lärare tillsattes och genom utbildningsförvaltningens försorg anställdes även Helena Breine som pedagog på Skansen.

Tillsammans har hon och Jens Djupa inspirerats av bland andra Köpenhamns Zoo och Göteborgs Universeum och deras lyckade samarbete med sina respektive utbildningsförvaltningar.

– Nu har vi skolprogram som är anpassade efter skolans läroplaner och arbetar med att vidareutveckla vårt utbud så att det ytterligare passar in i läroplanen, säger Jens Djupa.

Läs hela artikeln i LÄRA#2 2015 

Text: Helene Lumholdt

Foto: Robert Blombäck

Senast uppdaterad 26 mars 2015