PK - en utställning om intolerans

  •  

Utställningen på Forum för levande hitoria väcker eleverna från Hantverksakademiens engagemang .Utställningen på Forum för levande hitoria väcker eleverna från Hantverksakademiens engagemang .

– Tolerans och intolerans är begrepp som är förknippade med demokrati och demokrati ska in överallt i skolan. Jag tycker att man ska tänka läroplan och inte bara kursplaner.

– Demokratibegreppet kan lätt bli teoretiskt i klassrummet. Här, i utställningarna, får eleverna känna kring demokrati, säger Marie Jansson som förlagt åtskilliga lektioner dit.

PK – en utställning om intolerans, är en ny utställning som vänder sig till gymnasieungdomar. Den har sin bakgrund i en rapport som gjorts om ungdomars inställning till homosexuella, judar, romer, muslimer och utomeuropeiska invandrare.

– Utställningen bygger på fakta som ska stimulera elever till reflektion och bli demokratiskt toleranta. Med utställningen vill vi visa att det är möjligt att lära sig bli mer toleranta, säger Eskil Franck, överintendent för myndigheten.

– PK, som står för politiskt korrekthet, är ett mycket medvetet val av namn på utställningen. Det är ett kapat uttryck som idag används nedsättande – som vi vill återerövra.

Avtryck som ger intryck

Utställningen bygger på en workshop av konstnärerna Jon Brunberg, Andrea Hvistendahl och Elisabeth Ohlsons verk, och Forum för levande historia ger tre workshops om dagen, fem dagar i veckan fram till i vår.

Utställningen väcker inspiration till samtal, diskussion och reflektion i klassrummet, långt efter besöket, kan Marie Jansson intyga. För det har redan under en längre tid diskuterats och reflekterats mycket kring begreppen tolerans och intolerans i hennes klass på Hantverksakademin i Blåsut. Hon blev tidigt tillfrågad om hon och en elevgrupp ville vara bollplank och testklass till konstnärernas verk.

Klassen är en årskurs tre och går till våren ut på det som varit en försöksverksamhet till det nya lärlingsprogrammet. Trots att de har haft mycket praktik på arbetsplatserna och lite teori i skolan har de lyckats göra projektet både ämnesövergripande på skolan – och till och med fått med sig praktikplatserna på tåget. Värderingar och begrepp som jämställdhet, intolerans och demokrati har eleverna diskuterat, oavsett var de har befunnit sig.

Testa toleransen i rollspel

– Efter sommarens händelser i Norge till exempel, en yttersta konsekvens av intolerans, fick vi anledning att diskutera innebörden av vad demokrati och ett öppet samhälle betyder, säger Marie.

I synnerhet har utställningens rollspel, där eleverna själva utifrån sina egna erfarenheter och värderingar, byggt upp samhällen och utifrån olika scenario lösa konflikter, varit en källa till nya samtal i klassrummet.

– När jag stått bredvid har jag kunnat snappa upp hur eleverna tänker kring olika miljöer, sådant som jag aldrig annars skulle fått höra. Samtal som tidigare kanske bara förts i korridorerna, kunde jag plötsligt lyfta in i klassrummet.

Vad tror du att eleverna fått ut av det här?

– Att de börjat samtala kring de här frågorna, att börja reflektera och se sin egen plats i de här ganska svåra begreppen. Börja samtala och vikten av att lyssna på varandra. I synnerhet har eleverna blivit berörda av Elisabeth Ohlson Wallins, säger Marie som varmt kan rekommendera utställningen till andra lärare.

Förutom konstnärernas utställningsverk och rollspel, finns frågeterminaler varifrån eleverna både i text och bild kan skicka sina frågor till politiker i ämnet intolerans och demokrati. Än så länge är det bara tre politiker som tackat ja till uppdraget, men meningen är att det ska bli flera, säger Åsa Thunström som är utställningspedagog på Forum på levande historia. Frågorna och svar ska bli till en hemsida som ska länkas från myndighetens hemsida.

Vilhelm Wahlqvist är snart färdig plåtslagare och två jobberbjudande på fickan har ställt frågan till riksdagsman Fredric Federley (c): ”Vad är en demokrati för dig?”

– Det ska bli spännande att ta del av svaret.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Illustration: Sara Granér

På myndighetens hemsida finns arbetsmaterial till utställningen med förslag till lektioner och för- och efterarbete till workshopsen. Lärare på yrkesprogrammet som bokat in en workshop erbjuds under hösten en särskild introduktion av en utställningspedagog som kommer ut till skolan.

Göran Greider om politisk korrekthet

Göran Greider om politisk korrekthet

Politisk korrekthet, som ursprungligen haft en positiv betydelse och betecknade den som stod för demokratiska och humanistiska värderingar, har blivit till ett skällsord.

Göran Greider skriver i en essä till utställningen: ”Det har idag visat sig vara ett propagandistiskt genidrag att pådyvla sin fiende etiketten politisk korrekt: Ingen tycks trivas i den kostymen. De som i debatter försvarar invandring och kritiserar diskriminering, brist på jämställdhet eller islamofobi värjer sig instinktivt mot begreppet politisk korrekthet. Man ser hur de rodnar över att tillskrivas ett slags ideologisk renhetsiver.”

Så här säger Elisabeth Ohlson Wallin:

”PK, politiskt korrekt, används ibland som skällsord. Vi är rädda för att vara politiskt korrekta. Vi ser ordet som något som är styrt uppifrån. Jag tycker det är skönt att det är politiskt korrekt att du inte kallar min syster för fitta eller en av mina favoritmodeller för neger. Att använda ord som neger, judesvin eller fitta är inte någon frihet utan det är ord som trycker ner alla. Ord som handlar om makt.”

Senast uppdaterad 24 januari 2018