Stockholm Teaching & Learning Studies

Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS, utvecklas för att initiera, stödja och sprida lärarledda forskningsprojekt som handlar om ämnesdidaktiska frågor och problem som uppstår i klassrummet.

STLS fungerar som en mötesplats för forskande lärare i olika ämnen. Plattformen är ett samarbete mellan skolhuvudmän i Stockholms län och Stockholms universitet.

Kvinna vid datorskärm

Det här är STLS

STLS är en samverkansplattform mellan skolhuvudmän i Stockholmsregionen som har till syfte att initiera, stödja och sprida undervisningsutvecklande forskning.

STLS lärare nätverk mingel

Ämnesdidaktiska nätverk

Inom STLS är arbetet organiserat i ämnesdidaktiska nätverk. Nätverken driver och stödjer projekt tillsammans med lärare.

Två lärare samtalar

Ämnesdidaktiska projekt

Inom ramen för STLS kan lärare söka medel för att delta i våra projekt. Ansökan sker under vårterminen.

ordmoln eleverna undervisningen

Lärarnas forskningskonferens – LFK

Lärarnas forskningskonferens, LFK, är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven forskning - med, för och av lärare.

Kvinna vid dator

Blogg – Forskning i praktiken

Du kan följa arbetet i våra projekt på bloggen Forskning i praktiken.

Blogg – Forskning i praktiken

Kvinnor med böcker

Publikationer

Våra projekt sprids till lärare och andra forskningsintresserade genom medverkan på till exempel seminarier, forskningskonferenser, ämnestidningar och peer-reviewade forskningstidskrifter.