Stockholm Teaching & Learning Studies

 

 

Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS, har utvecklats för att initiera, stödja och sprida lärarledda forskningsprojekt som handlar om ämnesdidaktiska frågor och problem som uppstår i klassrummet. STLS ska fungera som en mötesplats för forskande lärare i olika ämnen. Plattformen är ett samarbete mellan skolhuvudmän i Stockholms län och Stockholms universitet.

rollups STLS Stockholms stad logga

Det här är STLS

STLS är en samverkansplattform mellan skolhuvudmän i Stockholmsregionen som har till syfte att initiera, stödja och sprida undervisningsutvecklande forskning.

 

Två lärare samtalar

Ämnesdidaktiska projekt

Inom ramen för STLS kan lärare söka medel för att delta i våra projekt. Ansökan sker under vårterminen.

STLS lärare nätverk mingel

Ämnesdidaktiska nätverk

Inom STLS är arbetet organiserat i ämnesdidaktiska nätverk. Nätverken driver och stödjer projekt tillsammans med lärare.

ordmoln eleverna undervisningen

LFK Lärarnas forskningskonferens

Lärarnas forskningskonferens, LFK, är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven forskning. Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt som rör undervisning och ämnesdidaktik.