Stockholm Teaching and Learning Studies - Pedagog Stockholm

Stockholm Teaching and Learning Studies

Ställ en fråga eller lämna kommentar

Ställ en fråga eller lämna en kommentar. Ange en epostadress om du vill ha svar på din fråga.

* = Obligatorisk uppgift

  •  
STLS blomma

 

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är en plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. STLS syfte är att initiera, stödja och sprida forsknings- och utvecklingsprojekt som rör ämnesdidaktiska frågor och problem som uppstår i klassrummet. Projekten koordineras och bedrivs i ämnesdidaktiska nätverk.STLS är ett samarbete mellan skolhuvudmän i Stockholms län och Stockholms universitet.

Kvinna vid datorskärm

Det här är STLS

STLS är en samverkansplattform mellan skolhuvudmän i Stockholmsregionen som har till syfte att initiera, stödja och sprida undervisningsutvecklande forskning.

STLS lärare nätverk mingel

Ämnesdidaktiska nätverk

Inom STLS är arbetet organiserat i ämnesdidaktiska nätverk. Nätverken driver och stödjer projekt tillsammans med lärare.

Två lärare samtalar

Ämnesdidaktiska projekt

Inom ramen för STLS kan lärare söka medel för att delta i våra projekt. Ansökan sker under vårterminen.

ordmoln eleverna undervisningen

Lärarnas forskningskonferens – LFK

Lärarnas forskningskonferens, LFK, är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven forskning - med, för och av lärare.

Kvinna vid dator

Blogg – Forskning i praktiken

Du kan följa arbetet i våra projekt på bloggen Forskning i praktiken.

Blogg – Forskning i praktiken

Kvinnor med böcker

Publikationer

Våra projekt sprids till lärare och andra forskningsintresserade genom till exempel seminarier, forskningskonferenser, ämnestidningar och vetenskapligt granskade tidskrifter.