Ämnesdidaktiska nätverk inom STLS

  •  

STLS blomma

Ämnesdidaktiska nätverk

Inom ramen för STLS finns det möjlighet för lärare att bedriva ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU-projekt) på den egna skolan. En ambition är att utveckla metoder och modeller för lärarforskning som är anpassade till skolans specifika behov och villkor. Genom att göra det möjligt för lärare att medverka i forskningsprojekt kan forskningen bli en integrerad del av skolutveckling.

Våra FoU-projekt koordineras och bedrivs av sju ämnesdidaktiska nätverk. Nätverken koordineras av lektorer och doktorander under handledning av våra vetenskapliga ledare Maria Andrée och Inger Eriksson. Projekten planeras och genomförs på skolorna, men möjlighet till diskussion och handledning erbjuds genom gemensamma nätverksseminarier. Inom nätverken anordnas möten med andra projekt, textseminarier och workshops som syftar till att stödja och utveckla projekten.

Sedan 2010 har det pågått ämnesdidaktiska projekt inom följande ämnesområden:

Det är viktigt att poängtera att projekten inte ses som fortbildningskurser utan som lärarledd forskning som syftar till att utveckla undervisningen. En viktig aspekt av projektens genomförande är att de utgör en del av de deltagande lärarnas arbetstid och att lärarna har möjlighet att ägna minst en eftermiddag i veckan åt detta arbete.

Vill du läsa mer om STLS och lärardriven forskning och utveckling kan du ladda ner rapporten Stockholm Teaching & Learning Studies – En plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning.

rollups STLS Stockholms stad logga

Det här är STLS

STLS är en samverkansplattform mellan skolhuvudmän i Stockholmsregionen som har till syfte att initiera, stödja och sprida undervisningsutvecklande forskning.

STLS lärare nätverk mingel

Ämnesdidaktiska nätverk

Inom STLS är arbetet organiserat i ämnesdidaktiska nätverk. Nätverken driver och stödjer projekt tillsammans med lärare.

Två lärare samtalar

Ämnesdidaktiska projekt

Inom ramen för STLS kan lärare söka medel för att delta i våra projekt. Ansökan sker under vårterminen.

ordmoln eleverna undervisningen

Lärarnas forskningskonferens – LFK

Lärarnas forskningskonferens, LFK, är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven forskning som rör undervisning och ämnesdidaktik.

Kvinnor med böcker

Publikationer

Våra projekt sprids till lärare och andra forskningsintresserade genom medverkan på till exempel seminarier, forskningskonferenser, ämnestidningar och peer-reviewade forskningstidskrifter.

Kvinna vid dator

Blogg – Forskning i praktiken

Du kan följa arbetet i våra projekt på bloggen Forskning i praktiken.

Blogg – Forskning i praktiken

Senast uppdaterad 8 december 2017