Ämnesdidaktiskt nätverk i praktisk-estetiska ämnen

Ställ en fråga eller lämna kommentar

Ställ en fråga eller lämna en kommentar. Ange en epostadress om du vill ha svar på din fråga.

* = Obligatorisk uppgift

Ansvarig förvaltning
Utbildningsförvaltningen
08-508 330 00
Kontakt

  •  

Foto: Foto: "RasMarley" av konstnären Linard, Jacques, The five senses.

Det ämnesdidaktiska nätverket i praktisk-estetiska ämnen koordinerar och stödjer ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt från grundskolans tidiga år till gymnasiet.

Inom nätverket finns två olika typer av forskningsprojekt:

  1. Ämnesdidaktiska ramprojekt som drivs av nätverket med deltagare från olika skolor. Verksamheten omfattar bland annat seminarier och workshops som syftar till att stödja och utveckla projekten.
  2. Ämnesdidaktiska FoU-projekt som planeras och genomförs av en grupp lärare på en skola med vetenskapligt stöd från nätverket.

Nätverket erbjuder vetenskapligt stöd och tillsammans skapar vi en vetenskaplig miljö för kvalificering av projekten. Verksamheten i nätverket omfattar regelbundna träffar med lärarna som deltar i de pågående projekten.

I nätverket ingår  Viveca Lindberg, vik. nätverksledare och nätverkskoordinatorerna Torben Freytag och Jonas Asplund. 

Vill du veta mer?

Kontakta funktion.stls@stockholm.se

Barn dansar balett

Ämnesdidaktiska ramprojekt

Det ämnesdidaktiska ramprojektet i praktisk-estetiska ämnen handlar om språket i ämnet och ämnet i språket – de praktiska och estetiska ämnenas litteracitet.

Lärare och elev

Ämnesdidaktiska FoU-projekt

De ämnesdidaktiska FoU-projekten i praktisk-estetiska ämnen drivs av lärare med stöd av våra koordinatorer.

Kvinnor med böcker

Publikationer

Våra projekt sprids till lärare och andra forskningsintresserade genom medverkan på till exempel seminarier, forskningskonferenser, ämnestidningar och peer-reviewade forskningstidskrifter.

Kvinna vid dator

Blogg – Forskning i praktiken

Du kan följa arbetet i våra projekt på bloggen Forskning i praktiken.

Blogg – Forskning i praktiken

Senast uppdaterad 10 oktober 2018