Ämnesdidaktiskt nätverk i engelska och moderna språk

  •  

Kylskåpspoesi på Engelska

Det ämnesdidaktiska nätverket i engelska och moderna språk koordinerar och stödjer ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt från grundskolans tidiga år till gymnasiet.

Inom nätverket finns två olika typer av forskningsprojekt:

  1. Ämnesdidaktiska ramprojekt som drivs av nätverket med deltagare från olika skolor. Verksamheten omfattar bland annat seminarier och workshops som syftar till att stödja och utveckla projekten.
  2. Ämnesdidaktiska FoU-projekt som planeras och genomförs av en grupp lärare på en skola med vetenskapligt stöd från nätverket.

Nätverket erbjuder vetenskapligt stöd och tillsammans skapar vi en vetenskaplig miljö för kvalificering av projekten. Verksamheten i nätverket omfattar regelbundna träffar med lärarna som deltar i de pågående projekten.

I nätverket ingår Maria Andrée, vetenskaplig ledare, Jessica Berggren, nätverksledare, och nätverkskoordinatorerna Anette Resare Jansson och Karina Pålsson Gröndahl.

Vill du veta mer?

Kontakta funktion.stls@stockholm.se

Två kvinnor samtalar

Ämnesdidaktiskt ramprojekt

Det ämnesdidaktiska ramprojektet i engelska och moderna språk fokuserar på att konstruera funktionella och meningsfulla uppgifter för att utveckla förmågan att samtala på målspråket.

Kvinna vid dator

Ämnesdidaktiska FoU-projekt

De ämnesdidaktiska FoU-projekten i engelska och moderna språk drivs av lärare med stöd av våra koordinatorer.

Kvinnor med böcker

Publikationer

Våra projekt sprids till lärare och andra forskningsintresserade genom medverkan på till exempel seminarier, forskningskonferenser, ämnestidningar och peer-reviewade forskningstidskrifter.

Kvinna vid dator

Blogg – Forskning i praktiken

Du kan följa arbetet i våra projekt på bloggen Forskning i praktiken.

Blogg – Forskning i praktiken

Senast uppdaterad 18 september 2017