Ämnesdidaktiskt ramprojekt i engelska och moderna språk

 •  

Att konstruera funktionella och meningsfulla uppgifter för att utveckla förmågan att samtala på målspråket

Inom det ämnesdidaktiska nätverket i engelska och moderna språk driver vi ett ramprojekt som fokuserar på förmågan att kommunicera och interagera i tal (Lgr11, Gy2011) och utveckling av funktionella och meningsfulla uppgifter. Ramprojektet organiseras som flera mindre projekt vars gemensamma nämnare är att de tar sin utgångspunkt i samma långsiktiga mål i kurs- och ämnesplanerna för engelska och moderna språk. Dessutom tar arbetet avstamp i teorier kring uppgiftskonstruktion i språkundervisning.

Läsåret 2019-2020 fortsätter ramprojektet med att utveckla vår kunskap kring

 • hur ett teoretiskt ramverk kan hjälpa språklärare att konstruera uppgifter
 • vad som karaktäriserar  "bra" muntlig interaktion i moderna språk och engelska
 • hur en uppgifts konstruktion kan möjliggöra muntlig interaktion

Varje delprojekt är värdefullt

Det övergripande syftet med att få i gång flera delprojekt som tar utgångspunkt i samma förmåga är att på sikt kunna bidra med mera samlad kunskap om vad elever behöver kunna för att kunna interagera muntligt, om hur denna förmåga kan förstås i relation till det centrala innehållet och i relation till olika åldrar. Vidare kan vi få en ökad kunskap om hur undervisningen kan utvecklas för att bättre bidra till att eleverna utvecklar en sådan förmåga, och hur deras kunskaper kan bedömas. Detta innebär att varje delprojekt är betydelsefullt för att vi ska få en mera omfattande kunskap om hur man kan arbeta i relation till förmågorna i Lgr11/Gy2011.

Vill du vara med?

Om du är intresserad av att delta, kan du läsa mer om förutsättningar samt finna ansökningsblankett på den här sidan:

Ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS.

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ramprojekt i engelska och moderna språk är 15 april.


Pågående delprojekt

Engelska

 • Engelska, mellan- och högstadiet och gymnasiet. Anna Löfquist, Järla skola och Malin Haglind, Eklidens skola 

Moderna språk

 • Spanska och tyska, åk 6. Deni Beslagic, Lugnets skola, Sandra Rosa, Rålambshovsskolan och Lilian Hermosilla, Eklidens skola.

Avslutade delprojekt

 • Engelska, mellan- och högstadiet. Anna Löfquist, Järla skola, Anna Rönquist, Malin Haglind och Emmeli Johansson, Eklidens skola.
 • Engelska, mellan- och högstadiet. Gunilla Finnson, Kristina Nyström, Charlotta Wilson och Hedvig Anfält, Sjöstadsskolan.
 • Spanska och tyska, mellan- och högstadiet. Monica Nilsson, Språkcentrum, Anna de Matos Lundström, Träkvista skola, och Miriam Selin, Eklidens skola.
 • Spanska, gymnasiet. Hiliana Wikström, Tibble Gymnasium och Michal Skotnicki, Östra Real.
 • Franska, spanska och ryska, gymnasiet. Marie Naessén Stub, Luis Abarca och Svetlana Eriksson, Södra Latin.
 • Franska, spanska, och tyska, högstadiet. Kajsa Genell, Margareta Winter, Nya Elementar, Anna de Matos Lundström, Träkvista skola och Ann-Charlotte Karlsson Maria Lindberg Persson, Miriam Selin, Eklidens skola.
 • Engelska, mellanstadiet och gymnasiet. Eva Östberg, Storkyrkoskolan, Marita Andreasson, Björngårdsskolan, Kjell Jansson, Hemmestaskolan och Maria Krameus, Värmdö gymnasium.
 • Spanska, högstadiet och gymnasiet. Fredrika Nyström, Stina Säfström, Nya Elementar och Eva Söderblom, Kunskapsgymnasiet, Globen.Engelska, mellanstadiet.
 • Att använda språkliga strategier när man lyssnar, Maria Kelloniemi, Isabella Laurell, Josefin Andersson, Ingrid Österman, Adolf Fredriks musikklasser.

Kvinna vid dator

Ämnesdidaktiska FoU-projekt

De ämnesdidaktiska FoU-projekten i engelska och moderna språk drivs av lärare med stöd av våra koordinatorer.

Kvinnor med böcker

Publikationer

Våra projekt sprids till lärare och andra forskningsintresserade genom medverkan på till exempel seminarier, forskningskonferenser, ämnestidningar och peer-reviewade forskningstidskrifter.

Kvinna vid dator

Blogg – Forskning i praktiken

Du kan följa arbetet i våra projekt på bloggen Forskning i praktiken.

Blogg – Forskning i praktiken

Senast uppdaterad 17 januari 2019