FoU-projekt i engelska och moderna språk

  •  

Ämnesdidaktiska FoU-projekt planeras och genomförs av en grupp lärare på en skola med vetenskapligt stöd från nätverket. Projekten utgår från ett problem eller något som utgör en utmaning i undervisningen.

Vill du vara med?

Om du är intresserad av att delta, kan du läsa mer om förutsättningar samt finna ansökningsblankett här:

Ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ämnesdidaktiskt FoU-projekt är 15 mars.

Pågående projekt

 

Förbättra elevers akademiska engelska i skrift på gymnasienivå genom translanguaging

Deltagande skola: Kungsholmens gymnasium
Deltagande lärare: Carl Lilja och Li Karlsen Olsson
Projektperiod: ht 2017 – ht 2019

 

Läs mer om projektet här (PDF)


Avslutade projekt

 

Hur förstår eleven objektet?

Deltagande skola: Kungsholmens gymnasium
Deltagande lärare: Eva Schough Tarandi och Anna-Karin Johansson
Projektperiod: ht 2015 – ht 2017

 

Läs mer om projektet här (PDF)Läsförståelse på engelska för grundläggande vux

Deltagande skola: Åsö vuxengymnasium
Deltagande lärare: Margareta Lewis och Anneli Flygare Rydell
Projektperiod: vt 2013

Läs mer om projektet här (PDF)


Två kvinnor samtalar

Ämnesdidaktiskt ramprojekt

Det ämnesdidaktiska ramprojektet i engelska och moderna språk fokuserar på att konstruera funktionella och meningsfulla uppgifter för att utveckla förmågan att samtala på målspråket.

Kvinnor med böcker

Publikationer

Våra projekt sprids till lärare och andra forskningsintresserade genom medverkan på till exempel seminarier, forskningskonferenser, ämnestidningar och peer-reviewade forskningstidskrifter.

Kvinna vid dator

Blogg – Forskning i praktiken

Du kan följa arbetet i våra projekt på bloggen Forskning i praktiken.

Blogg – Forskning i praktiken

Senast uppdaterad 17 december 2018