Ämnesdidaktiskt nätverk i matematik

  •  

Det ämnesdidaktiska nätverket i matematik koordinerar och stödjer ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt från grundskolans tidiga år till gymnasiet.

Inom nätverket finns två olika typer av forskningsprojekt:

  1. Ämnesdidaktiska ramprojekt som drivs av nätverket med deltagare från olika skolor. Verksamheten omfattar bland annat seminarier och workshops som syftar till att stödja och utveckla projekten.
  2. Ämnesdidaktiska FoU-projekt som planeras och genomförs av en grupp lärare på en skola med vetenskapligt stöd från nätverket.

Nätverket erbjuder vetenskapligt stöd och tillsammans skapar vi en vetenskaplig miljö för kvalificering av projekten. Verksamheten i nätverket omfattar regelbundna träffar med lärarna som deltar i de pågående projekten.

I nätverket ingår Inger Eriksson, vetenskaplig ledare, Attila Szabo, nätverksledare och nätverkskoordinatorerna Johannes Berggren, Jenny Fred,  Anna-Karin Nordin, Martin Nyman, Laura Caligari Moreira och Sanna Wettergren.

Vill du veta mer?

Kontakta funktion.stls@stockholm.se

Kvinna vid dator

Ämnesdidaktiskt ramprojekt

Det ämnesdidaktiska ramprojektet i matematik fokuserar på förmågan att föra och följa matematiska resonemang i algebra.

Lärare och elev

Ämnesdidaktiska FoU-projekt

De ämnesdidaktiska FoU-projekten i matematik drivs av lärare med stöd av våra koordinatorer.

Kvinnor med böcker

Publikationer

Våra projekt sprids till lärare och andra forskningsintresserade genom medverkan på till exempel seminarier, forskningskonferenser, ämnestidningar och peer-reviewade forskningstidskrifter.

Kvinna vid dator

Blogg – Forskning i praktiken

Du kan följa arbetet i våra projekt på bloggen Forskning i praktiken.

Blogg – Forskning i praktiken

Senast uppdaterad 18 februari 2019