Ämnesdidaktiskt ramprojekt i matematik - Pedagog Stockholm

Ämnesdidaktiskt ramprojekt i matematik

  •  

Förmågan att föra och följa matematiska resonemang i algebra

Inom nätverket för matematik driver vi för närvarande ett ramprojekt som tar sin utgångspunkt i kurs- och ämnesplanens långsiktiga mål som anger att eleverna ska utveckla förmågan att föra och följa matematiska resonemang (Lgr11) och följa, föra och bedöma matematiska resonemang (Gy2011). Vi är intresserade av hur denna förmåga kan förstås i relation till det innehållsliga området algebra och i relation till olika åldrar. Vidare vill vi få en ökad kunskap om hur undervisningen kan utvecklas för att bättre bidra till att eleverna utvecklar en sådan förmåga, och hur deras kunskaper kan bedömas.

Varje delprojekt är en länk i kedjan. Detta innebär att varje mindre projekt är betydelsefullt för att vi ska få en mera omfattande kunskap om hur man kan arbeta i relation till förmågorna i Lgr11 och Gy2011. Varje delprojekt genomförs som en learning study med ett gemensamt lärandeobjekt. Den vetenskapliga ledningen organiseras i form av projektmöten, seminarier och workshops.

Vill du vara med?

Om du är intresserad av att delta, kan du läsa mer om förutsättningar samt finna ansökningsblankett på den här sidan:

Ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS 

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ramprojekt i matematik är 15 april.


Pågående delprojekt

Under läsåret 2017/2018 finns två pågående delprojekt där vi studerar förmågan att kunna resonera kring algebraiska uttryck utan att bestämma värdet på ingående variabler.

Deltagande lärare och skolor är:

Åk 4-6: Annelie Adolfsson, Järla skola, Anneli Blomqvist, Norra Ängby skola och Andrés Gröndahl och Anna Tamm, Blackebergsskolan.

Gy: Natalia Chechet, Catharina Lindberg och Nils Sjögren, Värmdö gymnasium.


Avslutade delprojekt

2016/2017

Åk 1-3: Carolina Blomström, Grimstaskolan, Sofia Ek, Eriksdalsskolan och Anja Gustafsson, Brunnsängskolan.

Åk 4-6: Marja Boman, Eriksdalsskolan och Ami Nordeman, Rosenborgsskolan.

2015/2016

Åk 1-3: Carolina Blomström, Grimstaskolan.

Åk 7-9: Åsa Eriksson, Mälarhöjdens skola och Annika Mörk, Spånga grundskola.

Kvinna vid dator

Ämnesdidaktiskt ramprojekt

Det ämnesdidaktiska ramprojektet i matematik fokuserar på förmågan att föra och följa matematiska resonemang i algebra.

Kvinnor med böcker

Publikationer

Våra projekt sprids till lärare och andra forskningsintresserade genom medverkan på till exempel seminarier, forskningskonferenser, ämnestidningar och peer-reviewade forskningstidskrifter.

Kvinna vid dator

Blogg – Forskning i praktiken

Du kan följa arbetet i våra projekt på bloggen Forskning i praktiken.

Blogg – Forskning i praktiken

Senast uppdaterad 20 oktober 2017