Ämnesdidaktiskt ramprojekt i matematik

Ställ en fråga eller lämna kommentar

Ställ en fråga eller lämna en kommentar. Ange en epostadress om du vill ha svar på din fråga.

* = Obligatorisk uppgift

Ansvarig förvaltning
Utbildningsförvaltningen
08-508 330 00
Kontakt

  •  

Förmågan att formulera och lösa matematiska problem relaterade till tal och uttryck i bråkform


Från och med höstterminen 2019 kommer matematiknätverket att driva ett ramprojekt som tar sin utgångspunkt i kurs- och ämnesplanens långsiktiga mål som anger att eleverna ska utveckla förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Lgr11) samt att formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat (Gy2011).

Vi är intresserade av att undersöka hur denna förmåga kan förstås i relation till t.ex. del av helhet eller antal, bråkräkning, ekvationslösning samt rationella uttryck, i grund- och gymnasieskolan. Vidare vill vi få en ökad kunskap om hur undervisningen kan utformas för att på ett bättre sätt bidra till att eleverna utvecklar sin problemlösningsförmåga.

Detta projekt är en del i en större helhet. Detta innebär att varje mindre projekt är betydelsefullt för att vi ska få en mera omfattande kunskap om hur man kan arbeta i relation till förmågorna i Lgr11 och Gy2011. Varje delprojekt genomförs som en learning study med ett gemensamt lärandeobjekt. Den vetenskapliga ledningen organiseras i form av projektmöten, seminarier och workshops.

Vill du vara med?

Om du är intresserad av att delta, kan du läsa mer om förutsättningar samt finna ansökningsblankett på den här sidan:

Ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS 

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ramprojekt i matematik är 15 april.

 


 

Pågående delprojekt

 

Under läsåret 2018/2019 finns inga nya delprojekt.

 


 

Avslutade delprojekt

 

2017/2018

Åk 4-6: Annelie Adolfsson, Järla skola, Anneli Blomqvist, Norra Ängby skola och Andrés Gröndahl och Anna Tamm, Blackebergsskolan.

Gy: Natalia Chechet, Catharina Lindberg och Nils Sjögren, Värmdö gymnasium.

2016/2017

Åk 1-3: Carolina Blomström, Grimstaskolan, Sofia Ek, Eriksdalsskolan och Anja Gustafsson, Brunnsängskolan.

Åk 4-6: Marja Wanér, Eriksdalsskolan och Ami Nordeman, Rosenborgsskolan.

2015/2016

Åk 1-3: Carolina Blomström, Grimstaskolan.

Åk 7-9: Åsa Eriksson, Mälarhöjdens skola och Annika Mörk, Spånga grundskola.

Kvinna vid dator

Ämnesdidaktiskt ramprojekt

Det ämnesdidaktiska ramprojektet i matematik fokuserar på förmågan att föra och följa matematiska resonemang i algebra.

Kvinnor med böcker

Publikationer

Våra projekt sprids till lärare och andra forskningsintresserade genom medverkan på till exempel seminarier, forskningskonferenser, ämnestidningar och peer-reviewade forskningstidskrifter.

Kvinna vid dator

Blogg – Forskning i praktiken

Du kan följa arbetet i våra projekt på bloggen Forskning i praktiken.

Blogg – Forskning i praktiken

Senast uppdaterad 17 januari 2019