Ämnesdidaktiskt nätverk i naturvetenskap och teknik

  •  

Det ämnesdidaktiska nätverket i naturvetenskap och teknik koordinerar och stödjer ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt från grundskolans tidiga år till gymnasiet.

Inom nätverket finns två olika typer av forskningsprojekt:

  1. Ämnesdidaktiska ramprojekt som drivs av nätverket med deltagare från olika skolor. Verksamheten omfattar bland annat seminarier och workshops som syftar till att stödja och utveckla projekten.
  2. Ämnesdidaktiska FoU-projekt som planeras och genomförs av en grupp lärare på en skola med vetenskapligt stöd från nätverket.

Nätverket erbjuder vetenskapligt stöd och tillsammans skapar vi en vetenskaplig miljö för kvalificering av projekten. Verksamheten i nätverket omfattar regelbundna träffar med lärarna som deltar i de pågående projekten.

I nätverket ingår Maria Andrée, vetenskaplig ledare, Per Anderhag, nätverksledare, och nätverkskoordinatorerna Sebastian Andersson, Andre Bürgers, Birgit Fahrman, Malin Lavett-Lagerström, Dana Seifeddine Ehdwall, Sara Planting-Bergloo och Jonna Wiblom.

Vill du veta mer?

Kontakta funktion.stls@stockholm.se

Två kvinnor samtalar

Ämnesdidaktiska ramprojekt

Det ämnesdidaktiska ramprojektet i naturvetenskap och teknik driver två ramprojekt: Förmågan att formulera undersökningsbara frågor och programmering i teknikämnet.

Lärare och elev

Ämnesdidaktiska FoU-projekt

Det ämnesdidaktiska ramprojektet i naturvetenskap och teknik driver två ramprojekt: Förmågan att formulera undersökningsbara frågor och programmering i teknikämnet.

Kvinnor med böcker

Publikationer

Våra projekt sprids till lärare och andra forskningsintresserade genom medverkan på till exempel seminarier, forskningskonferenser, ämnestidningar och peer-reviewade forskningstidskrifter.

Kvinna vid dator

Blogg – Forskning i praktiken

Du kan följa arbetet i våra projekt på bloggen Forskning i praktiken.

Blogg – Forskning i praktiken

Senast uppdaterad 19 september 2018