Ämnesdidaktiskt nätverk i samhällsvetenskapliga ämnen

  •  

Det ämnesdidaktiska nätverket i samhällsvetenskapliga ämnen koordinerar och stödjer ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt från grundskolans tidiga år till gymnasiet.

Inom nätverket finns två olika typer av forskningsprojekt:

  1. Ämnesdidaktiska ramprojekt som drivs av nätverket med deltagare från olika skolor. Verksamheten omfattar bland annat seminarier och workshops som syftar till att stödja och utveckla projekten.
  2. Ämnesdidaktiska FoU-projekt som planeras och genomförs av en grupp lärare på en skola med vetenskapligt stöd från nätverket.

Nätverket erbjuder vetenskapligt stöd och tillsammans skapar vi en vetenskaplig miljö för kvalificering av projekten. Verksamheten i nätverket omfattar regelbundna träffar med lärarna som deltar i de pågående projekten.

Det SO-didaktiska nätverket koordineras av Ann-Sofie Jägerskog, Malin Tväråna, Mattias Björklund och Max Strandberg, nätverksledare.

Vill du veta mer?

Kontakta funktion.stls@stockholm.se

Två kvinnor samtalar

Ämnesdidaktiska ramprojekt

Läs om det ämnesdidaktiska ramprojektet i samhällsvetenskapliga ämnen.

Kvinna vid dator

Ämnesdidaktiska FoU-projekt

De ämnesdidaktiska FoU-projekten i samhällsvetenskapliga ämnen drivs av lärare med stöd av våra koordinatorer.

Kvinnor med böcker

Publikationer

Våra projekt sprids till lärare och andra forskningsintresserade genom medverkan på till exempel seminarier, forskningskonferenser, ämnestidningar och peer-reviewade forskningstidskrifter.

Kvinna vid dator

Blogg – Forskning i praktiken

Du kan följa arbetet i våra projekt på bloggen Forskning i praktiken.

Blogg – Forskning i praktiken

Senast uppdaterad 6 oktober 2017