Ämnesdidaktiskt ramprojekt i samhällsvetenskapliga ämnen

  •  

Ämnesdidaktiskt ramprojekt i samhällsvetenskapliga ämnen

Inom det SO-didaktiska nätverket driver vi ramprojekt med inriktning mot förmågan att analysera i de olika SO-ämnena. Kursplanerna för SO-ämnena omfattar ämnesspecifika förmågor som inbegriper förmågan att analysera, till exempel:

  • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen (geografi)
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används (historia)
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället (religionskunskap)
  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller (samhällskunskap)

Syftet med ramprojektet är att bidra till att elevers analysförmåga preciseras och på så vis få bättre kunskap om hur denna förmåga kan möjliggöras genom undervisning.

Tillsammans med koordinatorer från det SO-didaktiska nätverket arbetar varje delprojekt fram forskningsfråga, metod och analys. Arbetet organiseras i form av projektmöten, seminarier och workshops.

Vill du vara med?

Om du är intresserad av att delta, kan du läsa mer om förutsättningar samt finna ansökningsblankett på den här sidan.

Ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS.

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ramprojekt i samhällsvetenskapliga ämnen är 15 april.


Pågående delprojekt

Läsåret 2018-2019 har nätverket inga pågående delprojekt.

 


Avslutade delprojekt

 

Analys av värde i ekonomi

Medverkande: Eva Malmqvist, Blackebergsskolan, Jan Norevik, Lena Olin och Linda Karlander, Träkvista skola.

Analys av flyktingkatastrofen

Medverkande: Sofie Söder, Gabriella Ljung, Lotta Ragne, Helena Häger, Bodil Kåks, Katja Eriksson, Anita Dahlman, Eva Norell, Ove Bergqvist, Theodor BittnerMedverkande skolor: Eriksdalsskolan, Sofia Skola, Järla Skola, Alviksskolan, Brunns skola, Hemmestaskolan, Värmdö Gymnasium

Analys av parlamentarism

Medverkande: Robert Edström och Karl Hanno, Kärrtorps Gymnasium

Analys av en maktsituation

Medverkande: Karina Cottin, Norra Real, Marie Waern och Krister Brolin,  Östra Real och Anna-Karin Martinsson, Tumba gymnasium.

Kvinnor med böcker

Publikationer

Våra projekt sprids till lärare och andra forskningsintresserade genom medverkan på till exempel seminarier, forskningskonferenser, ämnestidningar och peer-reviewade forskningstidskrifter.

Kvinna vid dator

Ämnesdidaktiska FoU-projekt

De ämnesdidaktiska FoU-projekten i samhällsvetenskapliga ämnen drivs av lärare med stöd av våra koordinatorer.

Kvinna vid dator

Blogg – Forskning i praktiken

Du kan följa arbetet i våra projekt på bloggen Forskning i praktiken.

Blogg – Forskning i praktiken

Senast uppdaterad 11 oktober 2018