Ämnesdidaktiskt nätverk i yrkes- och karaktärsämnen

  •  

Ordmoln yrken

Det ämnesdidaktiska nätverket i yrkes- och karaktärsämnen koordinerar och stödjer ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt från grundskolans tidiga år till gymnasiet.

Inom nätverket finns en typ av forskningsprojekt:

  • Ämnesdidaktiska FoU-projekt som planeras och genomförs av en grupp lärare på en skola med vetenskapligt stöd från nätverket.

Nätverket erbjuder vetenskapligt stöd och tillsammans skapar vi en vetenskaplig miljö för kvalificering av projekten. Verksamheten i nätverket omfattar regelbundna träffar med lärarna som deltar i de pågående projekten.

I nätverket ingår Maria Christidis, nätverksledare

Vill du veta mer?

Kontakta funktion.stls@stockholm.se

Kvinna vid dator

Ämnesdidaktiskt ramprojekt

Det ämnesdidaktiska nätverket i yrkes- och karaktärsämnen har för tillfället inget ramprojekt.

Lärare och elev

Ämnesdidaktiska FoU-projekt

De ämnesdidaktiska FoU-projekten i yrkes- och karaktärsämnen drivs av lärare med stöd av våra koordinatorer.

Kvinnor med böcker

Publikationer

Våra projekt sprids till lärare och andra forskningsintresserade genom medverkan på till exempel seminarier, forskningskonferenser, ämnestidningar och peer-reviewade forskningstidskrifter.

Kvinna vid dator

Blogg – Forskning i praktiken

Du kan följa arbetet i våra projekt på bloggen Forskning i praktiken.

Blogg – Forskning i praktiken

Senast uppdaterad 20 oktober 2017