Ämnesdidaktiskt ramprojekt i yrkes- och karaktärsämnen

  •  

Digitalisering för yrkeskunnande

Bruket av digitala verktyg (smarta telefoner eller läsplattor) har ökat inom gymnasial yrkesutbildning, vilket bland annat yrkeslärares utvecklingsarbeten inom yrkeslärarprogrammen i Sverige visat. Kravet på digitalisering är också framskrivet i yrkesprogrammens kursplaner. Tills vidare finns det få studier inom området.

Vill du vara med?

Är du intresserad av medverka i ett ramprojekt som övergripande handlar om utveckling av undervisningen avseende dokumentation med digitala redskap i förhållande till yrkeskunnande och bedömning, särskilt under apl?

Du kan läsa mer om förutsättningar samt finna ansökningsblankett här:

Ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ämnesdidaktiskt ramprojekt är 15 april.


Senast uppdaterad 17 januari 2019