Ämnesdidaktiskt nätverk svenska och svenska som andraspråk

  •  

Det ämnesdidaktiska nätverket i svenska och svenska som andraspråk koordinerar och stödjer ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt från grundskolans tidiga år till gymnasiet inklusive vuxenutbildningen.

Inom nätverket finns två olika typer av forskningsprojekt:

  1. Ämnesdidaktiska ramprojekt som drivs av nätverket med deltagare från olika skolor. Verksamheten omfattar bland annat seminarier och workshops som syftar till att stödja och utveckla projekten.
  2. Ämnesdidaktiska FoU-projekt som planeras och genomförs av en grupp lärare på en skola med vetenskapligt stöd från nätverket.

Nätverket erbjuder vetenskapligt stöd och tillsammans skapar vi en vetenskaplig miljö för kvalificering av projekten. Verksamheten i nätverket omfattar regelbundna träffar med lärarna som deltar i de pågående projekten.

I nätverket ingår Anna-Maija Norberg (nätverksledare) samt nätverkskoordinatorerna Ann Ohlsson och Björn Kindenberg.

Vill du veta mer?

Kontakta funktion.stls@stockholm.se

Lärare och elever i korridor

Ämnesdidaktiska ramprojekt

Det ämnesdidaktiska ramprojektet i svenska och svenska som andraspråk fokuserar på förmågan att läsa för olika syften.

Lärare och elev

Ämnesdidaktiska FoU-projekt

De ämnesdidaktiska FoU-projekten i svenska och svenska som andraspråk drivs av lärare med stöd av våra koordinatorer.

Kvinnor med böcker

Publikationer

Våra projekt sprids till lärare och andra forskningsintresserade genom medverkan på till exempel seminarier, forskningskonferenser, ämnestidningar och peer-reviewade forskningstidskrifter.

Kvinna vid dator

Blogg – Forskning i praktiken

Du kan följa arbetet i våra projekt på bloggen Forskning i praktiken.

Blogg – Forskning i praktiken

Senast uppdaterad 6 oktober 2017