FoU-projekt i svenska och svenska som andraspråk

  •  

Ämnesdidaktiska FoU-projekt planeras och genomförs av en grupp lärare på en skola med vetenskapligt stöd från nätverket. Projekten utgår från ett problem eller något som utgör en utmaning i undervisningen.

Vill du vara med?

Om du är intresserad av att delta, kan du läsa mer om förutsättningar samt finna ansökningsblankett här:

Ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ämnesdidaktiskt FoU-projekt är 15 mars.

 

Pågående projekt

 

Läsning med bilden som resurs

Deltagande skola: Eriksdalsskolan
Deltagande lärare: Mia-Lena Gusterman och Karin Fondin
Projektperiod: ht 2019 – vt 2021

Läs mer om projektet (pdf)

 

Lässtrategier för läsning av faktatexter inom svenskämnet

Deltagande skola: Björkhagens skola
Deltagande lärare: Lisa Fondin, Sara Djupman och Jenny Helin
Projektperiod: ht 2018 – vt 2020

Läs mer om projektet här (PDF)

 

Avslutade projekt

 

Vuxna svenska som andraspråksinlärares förmåga till kritisk läsning

Deltagande skola: SIFA, Stockholms intensivsvenska för akademiker
Deltagande lärare: Victoria Steen, Johan Hedberg och David Haas
Projektperiod: ht 2017 – vt 2019

Läs mer om projektet här (PDF)

Läs hela rapporten Kritisk läsning hos vuxna studerande i svenska som andraspråk. (PDF)


 

Skriva juridisk analys - om att synliggöra juridiska skrivpraktiker

Deltagande skola: Östra Real
Deltagande lärare: Emma Unnersjö och Eva Bergman Chinapah
Projektperiod: ht 2017 – vt 2019

Läs mer om projektet här (PDF)


 

Större fokus på muntlig framställning i svenskämnet

Deltagande skolor: Tumba gymnasium och Globala gymnasiet
Deltagande lärare: Lauri Kuru och Petra Åslund
Projektperiod: ht 2016 – vt 2018

Läs mer om projektet här (PDF)


 

Elever som effektiva skribenter - en interventionsstudie

Deltagande skolor: Kungsholmens gymnasium
Deltagande lärare: Fredrik Grahn och Yannick Orfevre
Projektperiod: ht 2016 –vt2018

Läs mer om projektet här (PDF)


 

Snipp snapp snut, är sagan verkligen slut?– att skriva berättande texter med läsvärde

Deltagande skola: Sjöstadsskolan
Deltagande lärare: Ann-Christin Mouantri, Annika Nordahl, Johanna Adellian och Johanna Jonegård
Projektperiod: ht 2015 – vt 2017

Läs mer om projektet här (PDF)

Snipp, snapp, snut - är denna saga verkligen slut? En studie om att skriva berättande texter med fungerande avslut


 

Vad är det man kan när man kan tolka en argumenterande text

Deltagande skola: Ekensbergsskolan
Deltagande lärare: Jenny Fred, Anna Neider och Dennis Olsson
Projektperiod: ht 2014 – vt 2015

Läs mer om projektet här (PDF)


 

Ett fiktivt fönster mot världen – att lära sig läsa icke-västerländsk skönlitteratur

Deltagande skola: Globala gymnasiet
Deltagande lärare: Tammi Nadel, Anna Pettersson och Fredrik Roste
Projektperiod: ht 2013 – vt 2014

Läs mer om projektet här (PDF)


 

Tesens betydelse för den argumenterande texten

Deltagande skolor: Sturebyskolan, Högalidsskolan, S:t Eriks gymnasium
Deltagande lärare: Anna-Lena Ebenstål, Johan Fröcklin, Inga-Lill Mårtensson, Klara Grede och Jonas Wolbe
Projektperiod: ht 2013 – vt 2014

Läs mer om projektet här (PDF)


 

Flerspråkiga elever som läsare av skönlitteratur

Deltagande skolor: Tunaskolan och Fittjaskolan
Deltagande lärare: Laila Guvå, Pernilla Lundenmark och Åsa Wewel
Projektperiod: ht 2013 – vt 2014

Läs mer om projektet här (PDF)


 

Att argumentera i skrift – en rättighet i en demokrati

Deltagande skolor: Bagarmossens skola, Grimstaskolan, Solbergaskolan
Deltagande lärare: Charlotte Ahlström, Maria Asklöf och Nancy Löfling
Projektperiod: ht 2013 – vt 2014

Läs mer om projektet här (PDF)


 

Lässtrategier för vuxna: Explicita lässtrategier i undervisningen i svenska som andraspråk för grundläggande nivå

Deltagande skola: Åsö vuxengymnasium
Deltagande lärare: Monica Lindvall och Saga Östmar
Projektperiod: ht 2012 – vt 2013

Läs mer om projektet här (PDF)

Senast uppdaterad 10 september 2019