Filmer och presentationer från Lärarnas forskningskonferens 2015

  •  

Det blev succé för lärarnas forskningskonferens 2015! Konferensen hölls för fjärde året i rad och var den största och bästa hittills. Det kom nästan 250 deltagare för att diskutera och ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt med utgångspunkt i frågor som rör undervisning och ämnesdidaktik.

Missade du årets upplaga så är du välkommen nästa år till LFK 2016. Alltid på en tisdag på höstlovet (v. 44). Skriv upp det redan nu.

Årets konferens inleddes med en föreläsning av Ingrid Carlgren, professor emerita vid Stockholms universitet. Titel på hennes föreläsning var Från kunskaper till förmågor.

https://www.youtube.com/watch?v=gEvibBS1HpE&feature=youtu.be

Därefter följde 26 seminarier om undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning – för, med och av lärare. Spridningen på ämnen var stor; alltifrån praktisk-estetiska ämnen, samhälls- och naturvetenskapliga till språkstudier presenterades. Vissa undersökningar fortfarande i sin linda med behov av återkoppling mitt i processen, andra färdigställda och med nya frågor som studien genererat.

Här kan du ta del av program och abstracts från årets konferens.

https://www.youtube.com/watch?v=QMICgLCUxoQ&feature=youtu.be

Studiebesök i religionskunskapsundervisningen Elevers tal om islam före, under och efter ett moskébesök.
Thérèse Halvarson Britton, lektor, Globala gymnasiet, Stockholm

https://www.youtube.com/watch?v=oZXg_vDvVPs&feature=youtu.be

Undervisning och bedömning i svenska på högstadiet Elever i årskurs 7 skriver saga och recension
Anna-Maija Norberg, lektor FoU-enheten vid utbildningsförvaltningen/Spånga grundskola, Stockholm

https://www.youtube.com/watch?v=DeqEq2Q7Ipg&feature=youtu.be

Rikare resonemang om rättvisa i samhällskunskapsundervisningen. Vad är det man kan när man kan resonera om rättvisa, och vad i undervisningen möjliggör detta?
Malin Tväråna, lärare och fil. lic., CeHum, Stockholms universitet

https://www.youtube.com/watch?v=-Y9SKbjU-BQ&feature=youtu.be

När en not är en svårknäckt nöt
Jonas Alatalo, Lotten Andersson, Per Andersson, Charlotte Berg, Kent Borg, Maria Diephuis, Marcus Högquist, Mats Lindberg, Jakob Melkstam, Idde Schultz, Fryshusets gymnasium, Stockholm

Bilder och tusen ord - att lära psykologi med hjälp av visuella illustrationer
Ann-Sofie Jägerskog, lektor, Fryshusets gymnasium, Stockholm

Interkulturell historieundervisning för det mångkulturella samhället – teoriutveckling och undervisningspraktik
Niklas Biller, Olle Haglund, Patrik Johansson, Maria Johansson, Therese Juthberg, Magnus Minnbergh, Kenneth Nordgren, Annika Rosenius, Emma Sandberg Andrasko och Anna Walch, Stockholm

Det poetiska glappet - att få fatt på det estetiska
Torben Freytag, lärare i bild och svenska på Sofiaskolan, licentiand i bildämnets didaktik vid CeHum, Stockholms universitet

Aktör och struktur i samhällskunskapsundervisningen
Charlotte Brimark, Eva Hasselträd, Tove Johnson, Globala gymnasiet, Stockholm

Snipp, snapp, snut – är sagan verkligen slut?
Johanna Adellian, Johanna Jonegård, Anki Mountri och Annika Nordahl, Sjöstadsskolan, Stockholm

Kunskaper i religionskunskap på mellanstadiet?
Anna-Karin Frisk, CeHum, Stockholms universitet

Att välja köksredskap
Eva Mårtensson, Sofiaskolan och Carole Pardue, Mariaskolan, Stockholm

Den digitala surfplattan och fältstudien
Åsa Colliander Celik, Gustav Forssblad och Jannike Kohinoor, Mälarhöjdens skola, Stockholm

Prosessorientert sjangerpedagogikk i det flerspråklige klasserommet Et blikk på skrivekulturen i to femteklasser
Marion Elisenberg och Camilla Häbler, Avdeling for lærerutdanning, Högskolan i Östfold, Norge

Att främja och synliggöra förmågor i NV-ämnena Ett FoU-projekt
Per Anderhag, FoU-enheten Stockholms stad/STLS; Maria Andrée, STLS/Stockholms universitet; Daniel Bengtsson, Engelbrektsskolan; Birgit Fahrman, STLS; Andrea Holmgren, Blommensbergsskolan; Maria Sundler, Nya Elementar; Ann Ulfves, Skapaskolan; Maria Weiland STLS och Jonna Wibom, STLS

Elever kopplar mellan då och nu. Hur gör elever när de söker samband mellan då och nu?
Hans Ytterberg, historielärare vid Södra Latins gymnasium, licentiand i historiedidaktik, CeHum, Stockholms universitet

Att använda strategier för muntlig kommunikation
F
redrika Nyström, Nya Elementar, Stockholm

En learning study om förmågan att framställa djup i bilder
Sofia Häggström, Pelle Hanberger, Gunilla Pettersson Berggren, Elisabeth Sand, Sara Wetterlund, Sjöstadsskolan, Stockholm

”Det är typ samma tal!” - en learning study om subtraktions-algoritmer 
Marie Björk och Anna Stridfält, Sjöstadsskolan, Stockholm

Lärarnas forskningskonferens arrangeras av Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) och vi tackar och bockar för allas engagemang!

Senast uppdaterad 24 november 2015