Filmer och presentationer från Lärarnas forskningskonferens 2017

  •  

LFK 2017

Lärarnas forskningskonferens, LFK, slog nya rekord igen! I år var vi 350 deltagare och programmet innehöll drygt 50 presentationer av undervisningsutvecklande forskningsprojekt.

Missade du årets konferens så är du välkommen nästa år till LFK 2018. Konferensen anordnas alltid på tisdag vecka 44 i Stockholmsområdet. LFK är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning. Syftet med konferensen är att bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet.

Årets konferens inleddes med en föreläsning av Martin Stolare, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Karlstads universitet. Han pratade om Med samhällsförändringar i centrum: En diskussion kring SO-undervisningens möjligheter.

Föreläsning med Martin Stolare, LFK 2017

 

Programmet innehöll drygt 50 sessioner i form av seminarier, symposier och rundabordssamtal. De flesta skolämnena fanns representerade och presentationerna rörde förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Program LFK 2017

Book of Abstracts LFK 2017

Som avslutning hade vi en andra keynote-föreläsning med Maria Andrée, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. Hon berättade om Möjligheter och utmaningar i designbaserad forskning som modell för praktikutvecklande forskning.

Föreläsning med Maria Andrée, LFK 2017

 

Fler presentationer

Några av konferensens presentationer finns tillgängliga här nedan.

Arrangör är Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS). STLS är en samverkansplattform mellan Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshusets gymnasium, Kunskapsskolan och Stockholms universitet med syfte att leda och samordna undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning – för, med och av lärare.

Kontakt: forskningskonferens@stockholm.se

Senast uppdaterad 15 december 2017