Filmer och presentationer från Lärarnas forskningskonferens 2014

Ställ en fråga eller lämna kommentar

Ställ en fråga eller lämna en kommentar. Ange en epostadress om du vill ha svar på din fråga.

* = Obligatorisk uppgift

Ansvarig förvaltning
Utbildningsförvaltningen
08-508 330 00
Kontakt

  •  

Det blev succé för lärarnas forskningskonferens 2014! Konferensen hölls för tredje året i rad och var den största och bästa hittills. Det kom nästan 200 deltagare för att diskutera och ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt med utgångspunkt i frågor som rör undervisning och ämnesdidaktik.

Missade du årets upplaga så är du välkommen nästa år till LFK 2015. Alltid på en tisdag på höstlovet (v. 44). Skriv upp det redan nu.

Årets konferens inleddes med en föreläsning av Ulla Runesson, professor vid Högskolan i Jönköping. Titel på hennes föreläsning var Vad kan lärare lära från Learning studies?

https://www.youtube.com/watch?v=10UQKotPIMY

Därefter följde 20 seminarier om undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning – för, med och av lärare. Spridningen på ämnen var stor; alltifrån praktisk-estetiska ämnen, samhälls- och naturvetenskapliga till språkstudier presenterades. Vissa undersökningar fortfarande i sin linda med behov av återkoppling mitt i processen, andra färdigställda och med nya frågor som studien genererat.

Här kan du ta del av program och abstracts från årets konferens.

Vad elever lär sig om skrivande i engelska genom att ge feedback
Jessica Berggren, engelska institutionen, SU

”Det brukar vara så här långt”. En jämförande studie om kritiska drag för elevers uppfattning av tallinjen
Marie Björk och Gunilla Pettersson Berggren, Sjöstadsskolan, Stockholm

Att kunna såga rakt – innebörder av ett lärandeobjekt i slöjd

https://www.youtube.com/watch?v=ERvT41_vAtI

Jenny Frohagen, Åsö grundskola, Stockholms stad

Interkulturellt historiskt lärande – teoriutveckling och undervisningspraktik Lars Santelius, Kungsholmens Grundskola, Stockholm

Från professionell utveckling till professionellt lärande kring språkutvecklande arbetssätt

https://www.youtube.com/watch?v=bdKEs_Aa7II

Johanna Fredman, Alviksskolan, Stockholm

Matematikuppgifter inspirerade av Davydovs matematikprogram 
Marianne Adolfsson Boman, Skärsätraskolan, Lidingö Stad och Helena Eriksson, Tjärnaskolan, Borlänge kommun

Vad behöver elever förstå för att förstå programmeringsstruktur? 
Per Selin och Johan Larsson, Sandgärdskolan Borås kommunn

Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning
Annika Nylen, Kungsholmens gymnasium, Stockholms stad

Multiplikation och division med 10, 100 och 1000

https://www.youtube.com/watch?v=g6yPXiclCpo

Kristina Edner och Tinna Lidgren, Nya Elementar, Stockholm

Språkutvecklande arbete i ämnet slöjd
Carolina Hall och Sandra Hanzon, Maria Stevanovic och Laila Guvå, Tunaskolan, Botkyrka

”Förklaringar är ju allt på nåt sätt”. En undersökning om hur fem lärare använder historiska förklaringar i undervisningen

https://www.youtube.com/watch?v=Tz-F_UVtDRE

Joakim Wendell, Åsö vuxengymnasium, Stockholm

Uppgifter som redskap för mediering av kritiska aspekter i matematikundervisning
Jenny Fred och Johanna Stjernlöf, Ekensbergsskolan, Stockholm 

Hur elevers analyserande kommer till uttryck i geografi i år 4 
Angelica Bellman och Sara Yoder, Banslättsskolan, Botkyrka

”Men skillnaden mellan 5 och 8 är ju 3”
Charlotta Andersson och Jane Tuominen, Norrtälje kommun

Ett nytt sätt att introducera logaritmer

https://www.youtube.com/watch?v=AMYYVqL55XU

Roger Fermsjö och Jonas Klingberg, Södra Latins gymnasium, Stockholm

Lärarnas forskningskonferens arrangeras av Stockholm Teaching & Learning Studies(STLS) och vi tackar och bockar för allas engagemang!

Här kan du ta del av program och abstracts från årets konferens.

Senast uppdaterad 17 november 2014