Filmer och presentationer från Lärarnas forskningskonferens 2016

Ställ en fråga eller lämna kommentar

Ställ en fråga eller lämna en kommentar. Ange en epostadress om du vill ha svar på din fråga.

* = Obligatorisk uppgift

Ansvarig förvaltning
Utbildningsförvaltningen
08-508 330 00
Kontakt

  •  

LFK2016ordmoln

Ny succe och nya rekord för Lärarnas forskningskonferens 2016! Konferensen hölls för femte året i rad och var den största och bästa hittills. Det kom nästan 300 deltagare för att diskutera och ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt med utgångspunkt i frågor som rör undervisning och ämnesdidaktik.

Missade du årets upplaga så är du välkommen nästa år till LFK 2017. Alltid på en tisdag på höstlovet vecka 44. Skriv upp det redan nu.

Årets konferens inleddes med en föreläsning av Angelika Kullberg, docent i pedagogiskt arbete, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Titeln på hennes föreläsning var Vad görs möjligt att lära i en lektion? Lärares användning av en teori i planering och genomförande av undervisning.

Föreläsning med Angelika Kullberg LFK 2016

Därefter följde 33 seminarier om undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning - för, med och av lärare. Spridningen på ämnen var stor; alltifrån praktisk-estetiska ämnen, samhälls- och naturvetenskapliga till språkstudier presenterades. Vissa undersökningar var fortfarande i sin linda med behov av återkoppling mitt i processen och andra var färdigställda och med nya frågor som studien genererat.

Lärarnas forskningskonferens avslutades med dagens andra föreläsning av Inger Eriksson, professor i pedagogik, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet. Titel på hennes föresläsning var Learning Activity - ett didaktiskt redskap för utveckling av elevers teoretiska tänkande.

 

https://www.youtube.com/watch?v=oCyuCIokCE0

Här kan du ta del av program och abstracts från årets konferens.

Men skillnaden mellan fem och åtta är ju tre

Charlotta Andersson och Jane Tuominen

Vad skapar hinder och vad ökar möjligheterna till utökat matematiskt kunnande?

Monica Basilier Braennstroem, Jakob Hansson, Ann-Sofi Henning och Josefine De Geer Svensson

Att skapa förutsättningar för att utveckla elevers förmåga att föra och följa algebraiska resonemang

Carolina Blomström, Jenny Fred och Sanna Wettergren

På vilka sätt kan mönster vara en ingång till att utveckla förmågan att uttrycka och argumentera för generaliseringar algebraiskt?

Jenny Fred

Matematik genom problemlösning

Daniel Granström, Åsa Höök, Tord Malmberg, Marianne Pertoft och Sara Rumbutis

Pick the Pic - it´s Critical, it´s Science

Ulrika Gustafsson, Helen Karlsson och Camilla Weiler

Trösklebegreppsbaserad undervisning - en framgångsfaktor på gymnasiet?

Peter Habbe

Redo för akademiskt vokabulär? 45 elever bedömer och testar sitt engelska vokabulär.

Fredrik Lindqvist

Betygsättningsprocess i ämnet idrott och hälsa - Betygsättningsdilemman på högstadiet.

Izabela Seger

Om arrangören

Lärarnas forskningskonferens arrangeras av Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS. STLS är en samverkansplattform mellan Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshusets gymnasium, Kunskapsskolan och Stockholms universitet med syfte att leda och samordna undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning – för, med och av lärare.

Senast uppdaterad 5 december 2016