Lärarnas forskningskonferens 2018

  •  

LFK 2018 ordmoln

Årets Lärarnas forskningskonferens (LFK) var den sjunde i ordningen och vi ligger nu stadigt på runt 340 deltagare. Deltagarna är lärare, skolledare och forskare som vill bidra till och få mer kunskap om ämnesdidaktik och undervisningsutveckling.

LFK 2018 hölls på Tumba gymnasium i Botkyrka. Som vanligt bjöd konferensen på ett smörgåsbord av presentationer i olika ämnen och för olika stadier. Förutom seminarier, där pågående och avslutade projekt presenterades, hölls ett antal rundabordssamtal. Samtal mellan forskare och deltagare är en viktig del av en forskningskonferens och många kloka ord utbyttes både under och mellan presentationerna. Sammanfattningar av alla seminarier finns tillgängliga i vår Book of Abstracts.

Book of Abstracts

Keynote-föreläsningar

Vi hade två keynote-föreläsningar. Professor Per-Olof Wickman, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet, inledde dagen med en föreläsning om lärares professionsvetenskap – didaktik.

Didaktisk modellering: att ta vara på och utveckla lärares kunnande

Efter lunch fick vi lyssna på docent Gunn Nyberg, Högskolan Dalarna, som talade om praktik och teori, till exempel vad det innebär att ha utvecklat allsidiga rörelseförmågor.

Vad kan elever som kan dansa, spela brännboll, baka tunnbröd, skriva en bokrecension och slöjda en smörkniv? Och hur kan undervisningen formas för att elever kan lära sig det?

Vill du delta?

Varje år visar utvärderingen att deltagarna är nöjda med Lärarnas forskningskonferens och ungefär hälften av deltagarna återkommer till konferensen. Vill du också delta eller presentera? Håll koll här på Pedagog Stockholm inför Lärarnas forskningskonferens 2019 – alltid på tisdag vecka 44.

Arrangör

Forskningskonferensen arrangeras av Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS). STLS är en samverkansplattform mellan Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshusets gymnasium, Kunskapsskolan och Stockholms universitet med syfte att leda och samordna undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning – för, med och av lärare.

Senast uppdaterad 10 oktober 2018