Lärarnas forskningskonferens 2019

  •  

För åttonde året i rad anordnas nu LFK, Lärarnas forskningskonferens. LFK är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning. Syftet med konferensen är att bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt med utgångspunkt i frågor som rör undervisning och ämnesdidaktik.

Årets konferens anordnas den 29 oktober på Kunskapsgymnasiet Globen. Konferensen är kostnadsfri och lunch och kaffe ingår. Förra året deltog 340 personer och konferensen är ett bra tillfälle att få diskutera forsknings- och utvecklingsprojekt med lärare och forskare inom fältet.

Forskningskonferensen arrangeras av Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS,  och Kunskapsskolan. STLS är en samverkansplattform mellan Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshusets gymnasium, Kunskapsskolan och Stockholms universitet med syfte att leda och samordna undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning – för, med och av lärare.

Vi öppnar redan nu call for papers - ta chansen att skicka in ett abstract för att få presentera och diskutera ämnesdidaktiska projekt!

Anmälan för deltagare öppnar i början av juni.

Call for papers för er som vill presentera på LFK 2019

Vi välkomnar nu ansökningar för att presentera och diskutera planerade, pågående eller avslutade ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt på konferensen. Det finns två olika typer av sessioner: presentation och symposium.

  • Presentation: Ett planerat, pågående eller avslutat projekt presenteras följt av diskussion. En presentation är 20 minuter som följs av 10 minuter diskussion med åhörare.
  • Symposium: Flera projekt med samma syfte eller tema presenteras under samma session, med gemensam inledning och diskussion. Fokus ska ligga på det övergripande syftet och de olika delprojektens bidrag presenteras kortfattat. Ett symposium är 70 minuter.

Skicka in ett abstract till LFK 2019

Om ni vill presentera eller hålla i ett symposium skickar ni in ett abstract. Fokus för innehållet i abstract ska vara projektets ämnesdidaktiska relevans för lärarprofessionen och undervisningen. Följande delar ska ingå i löpande text (400-600 ord, inklusive referenser, se exempelabstract nedan):

  • Bakgrund: Redogör för projektets förankring i undervisning och ämnesdidaktisk forskning.Syfte och frågeställningar: Vad är syftet med studien eller projektet? Forskningsfrågor?
  • Metod: Redogör för tillvägagångssätt, exempelvis intervention, klassrumsobservation, intervjuer, enkäter. Använde ni någon speciell forskningsansats eller teori? Lyft också fram för- och nackdelar med er metod.
  • Resultat: Redogör för era resultat, eller förväntade resultat om det handlar om planerat eller pågående projekt. Besvara era frågeställningar så långt det är möjligt. På vilket sätt bidrar er studie till att utveckla undervisningen i ert ämne?

Exempelabstract 1
Exempelabstract 2

Skicka in ert abstract senast 15 maj via den här länken Call for paper. En kopia (word-dokument) av abstractet ska också skickas till funktion.stls@stockholm.se.

Du får besked om ditt abstract är antaget senast 25 maj. Då öppnar också anmälan till konferensen. Frågor om call for papers och presentation mejlas till sebastian.andersson@kunskapsskolan.se.

Senast uppdaterad 2 april 2019