Publikationer

Ställ en fråga eller lämna kommentar

Ställ en fråga eller lämna en kommentar. Ange en epostadress om du vill ha svar på din fråga.

* = Obligatorisk uppgift

Ansvarig förvaltning
Utbildningsförvaltningen
08-508 330 00
Kontakt

  •  

Bokhylla med böcker

Våra projekt sprids till lärare och andra forskningsintresserade genom medverkan på till exempel seminarier och forskningskonferenser och publicering i ämnestidningar och vetenskapligt granskade forskningstidskrifter.

En vetenskaplig granskning innebär att minst två forskare inom området bedömer artikeln utifrån syfte, frågeställning, metodval, resultat och slutsatser.

Forskningskonferenser

Medverkan på forskningskonferenser innebär också oftast en kvalitetsbedömning. Om man vill presentera sin studie skickar man in ett abstract, en kort sammanfattning av sin tänkta presentation, som granskas av konferensarrangör.

Majoriteten av projekten inom Stockholm Teaching & Learning Studies presenterar på den årliga konferensen Lärarnas forskningskonferens. Det är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven forskning.

Vi har också blivit representerade på nationella och nordiska forskningskonferenser som NÄD, Nationell ämnesdidaktisk konferens, och NoFa, Nordiska fagdidaktisk konferens. Några av våra projekt som har genomförts som Learning Studies har presenterat internationellt på WALS, World Association of Lesson Studies.

Ämnestidningar och tidskrifter

När det gäller skriftlig spridning har flera projekt publicerat i ämnestidningar som Nämnaren och Lisetten, som vänder sig till lärare. Projekt inom STLS har också publicerats i vetenskapliga tidskrifter, både internationellt och nationellt.

Tidskriften Forskning om undervisning och lärande som specifikt lyfter fram forskning med och för lärare har publicerat flera artiklar från våra projekt i matematik, naturvetenskap och slöjd.

Ett av våra matteprojekt har publicerats i International Journal for Lesson and Learning Studies och ytterligare ett naturvetenskapligt projekt har publicerats i Nordic Studies in Science Education.

Senast uppdaterad 31 mars 2017