Studie och yrkesvägledning

  •  

Foto:CC by JD HancockFoto:CC by JD Hancock

Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Studie- och yrkesvägledning angår alla som arbetar i skolan och är en rättighet för eleven. Skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val i övergången mellan skola och arbetsliv.

Huvudmannen har det övergripande ansvaret för studie- och yrkesvägledning och utbildningsförvaltningen har utarbetat en plan för vägledning i grundskolan med stöd från skollag och Skolverkets Allmänna råd för studie- och yrkesvägledning. 

För dig som är studie- och yrkesvägledare i Stockholms stad arrangeras ett nätverk för erfarenhetsutbyte mellan olika skolor. Om du är intresserad av att delta på en nätverksträff kontakta Lotta Rosén på lotta.rosen@stockholm.se.

Studie och yrkesvägledning