Studie och yrkesvägledning

  •  

Foto:CC by JD HancockFoto:CC by JD Hancock

Skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val i övergången mellan skola och arbetsliv.

För dig som är studie- och yrkesvägledare i Stockholms stad arrangeras ett nätverk för erfarenhetsutbyte mellan olika skolor. Om du är intresserad av att delta på en nätverksträff kontakta Skolslussen på skolslussen@stockholm.se.

Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Studie- och yrkesvägledning angår alla som arbetar i skolan och är en rättighet för eleven.

Studie- och yrkesvägledning