Aim träffar ungdomarna som inte går i gymnasiet

  •  

Karin och Anki på Aim möter elever som inte går på gymnasietKarin och Anki på Aim möter elever som inte går på gymnasiet

På Aim arbetar vägledare och coacher med att fånga upp ungdomarna som avslutat grundskolan men inte går i gymnasiet. Uppdraget är att individuellt stödja ungdomen tillbaka till studier, in i praktik eller arbete.

Ungdomsverksamheten Aim håller till på femte våningen i en gammal fabrikslokal på Södermalm. Det är som att stiga in i någons vardagsrum med en bekväm soffa, matbord, stolar och en massa kort, tavlor och prylar.

– Det ska vara hemtrevligt att komma hit, säger en av studie– och yrkesvägledarna Anki Nyström som möter mig i dörren.

I köket får ungdomarna gå och göra sig en macka om de är hungriga. Det finns kaffe och te. Anki berättar att det är lika viktigt att få ungdomarna att stanna som att få dem att komma.

– Många är skoltrötta och vilsna och vet inte vad de ska göra. Vi måste vara lätta att ta kontakt med och arbetar på ungdomarnas villkor, säger Aims chef Karin Tillhagen.

Aim är en del av det kommunala aktivitetsansvaret som innebär att kommuner har ett uppsökandeansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och fullgjort sin skolplikt, men inte fyllt 20 år och inte går eller fullföljt en gymnasieutbildning. Ansvaret är inskrivet i skollagen och i januari 2016 kom nya allmänna råd från skolverket som klargjorde att kommunen är skyldig att hålla sig informerad om vad ungdomen gör, och aktivt söka upp och erbjuda insatser och stöd på individuell basis.

– Här möts man helt utifrån vem man själv är och vilka behov man har, vi ställer öppna frågor och arbetar inkluderande och välkomnade. Vi har inte bråttom utan man kan ta sig tid, säger Karin.

Många ungdomar har det så fast i sig att först går man i grundskola och sen gymnasium, att de inte ser någon annan väg. Fastän de mår dåligt av det påbörjar de studier. Tillslut fungerar det inte längre men varken de eller vuxna runt dem har några verktyg för att hitta alternativ själva, så det verktyget blir Aim, säger Anki.

Individuella vägval

Ungdomar som hoppar av gymnasiet, men vet att de vill studera på en annan skola hänvisas till Skolslussen där får de hjälp av vägledare att välja en ny utbildning. De som är rådvilla och osäkra och behöver hjälp att söka sig fram är välkomna till Aim för att träffa en coach eller vägledare att prata jobb, praktik eller studier med.

– Vi har möjlighet att arbeta djupare än andra insatser och kan exempelvis följa med på ett studiebesök till en folkhögskola eller en arbetsplats. Vi kan även åka ut och träffa en ungdom i en annan stadsdel, på ett jobbtorg eller ett café, om ungdomen inte vill komma in till stan, fortsätter Anki.

Det kommunala aktivitetsansvarets övergripande mål är att få ungdomar tillbaka till studier, men många Aim träffar är långt från skolan.

– De som har provat och hoppat av tre-fyra gymnasieprogram behöver ofta pausa och göra något annat för att hitta tillbaka till studiemotivationen. Då visar vi möjligheterna inom utbildningssystemet men jobbar även med andra spår, berättar Karin.

Med äldre ungdomar handlar det ofta om att hitta ett jobb eller en praktikplats. Efteråt väljer många att gå tillbaka till skolan för de hittar något de vill jobba med och märker att de behöver en utbildning eller att det är svårt att få jobb utan gymnasieexamen.

– Att ha en praktikplats eller en anställning ger mycket självkänsla. Med de yngre ungdomarna försöker vi jobba mer med praktik och sen tillbaka till gymnasieskolan, säger Karin.

Om en ungdom inte vill gå i skolan visar Aim vilka alternativ som finns och har vägledande samtal med målet att utreda ungdomens korta och långa mål, styrkor, rädslor och svagheter. Allt för att ungdomen ska hitta den egna inre motivationen.

– Förutom jobb och praktikplats finns det ungdomsanställningar i staden och Enskede gårds gymnasium har praktikplatser där de är inskrivna på skolan medan de gör praktik. Då har de möjlighet att läsa ett ämne eller två parallellt med praktiken, berättar Karin.

Anki berättar att hon brukar träffa ungdomarna fyra-fem gångar innan de hittar en väg framåt som kan vara praktik, jobb eller studier. Samtidigt som de går till Aim uppmuntras de att vara inskrivna vid arbetsförmedlingen så de får allt stöd de kan få.

– En tredjedel del av ungdomarna jag träffar som inte alls är motiverade för studier blir de det under resans gång. Det kan handla om att de hittar sig själva i samtal och situationer som väcker deras studielust.

Oändligt många kontaktvägar

Ungdomar kommer till Aim via skolor, föräldrar, bekanta, släktingar, genom att besöka öppet hus och kuratorer. Kontaktvägarna ska vara oändliga menar Karin.

– Vi har drop in på onsdags eftermiddagar och skolslussen är här då så de inte ska behöva skickas hit och dit. Ibland blir det väldigt rörigt för ungdomarna med olika instanser, säger Karin.

På Aim jobbar två coacher och två vägledare med att möta ungdomar och på jobbtorgen i de olika stadsdelarna arbetar personer uppsökande för att nå ungdomarna.

– En målbild är att vi aldrig skulle behöva arbeta uppsökande, istället skulle skolor när de skriver ut en elev meddela det till oss. De lokala uppsökarna sitter med på jättemånga utskrivningssamtal men det rör ju sig ofta om elever som inte varit i skolan på flera månader. Vet skolan att en elev som är sexton sitter hemma kan de kontakta oss direkt, tycker Karin.

– En elev som är inskriven i en skola utan att gå dit och som inte skrivs ut riskerar att bli permanterad i sitt hemmasittande eftersom denne aldrig dyker upp på uppföljningslistor. I den bästa av världar hittar de något som krokar i dem så att de besöker skolslussen för att bli inskrivna på ett gymnasium, börja läsa på vuxenutbildning eller läsa folkhögskola. Men för de flesta är det inte så, de behöver någon att tala med, säger Anki.

De har även ett register där de ser vilka som inte är inskrivna på en gymnasieskola just nu och de lokala samordnarna försöker nå dem genom att ringa, mejla eller gå hem och knacka på.

– Alla som täcks av det kommunala aktivitetsansvaret kommer inte till Aim, verksamheten passar inte för alla och det är en del av den individuella anpassningen. En del behöver något annat, fortsätter Karin.

Anki påpekar att det är viktigt att komma ihåg att man inte kan släppa de här ungdomarna bara för att de skrivs in på en skola igen.

– När de här eleverna kommer tillbaka till skolan behöver de lite extra påpassning och korta, regelbundna avstämningar för att man ska kunna fånga upp om eleven hamnar på glid igen. Det största misstaget är att man låter eleven försvinna och bli en blomma i tapeten. Många ungdomar vi får till Aim har inte gått till skolan under lång tid.

En egen inre motivation

Signe Jansson hoppade av gymnasiet av personliga skäl och kom i kontakt med Aim genom sin mamma. Nu praktiserar hon på en dagverksamhet för äldre dementa. En praktikplats hon fått med hjälp av sin coach.

– Jag sa att jag ville jobba eller praktisera med äldre och min coach hittade en dagverksamhet som låg nära där jag bor och kontaktade dem och de sa ja.

Signe och hennes coach åkte dit på ett möte tillsammans och någon vecka efteråt fick Signe börja.

– Jag trivs väldigt bra med äldre, de har mycket att berätta, och så har jag fått ett sommarjobb på ett äldreboende via Stockholms stad. Signes coach hjälpte henne att tänka bredare.

– Min första tanke var att söka jobb men det var så himla svårt. Här fick jag hjälp att skriva CV och personligt brev och Aim har gett mig ett bredare perspektiv på vad jag kan göra. Mycket har varit peppning och att tänka positivt – att det finns många olika möjligheter.

Signe berättar att hon hoppade av skolan av personliga orsaker. Hon fick väldigt bra stöd från skolan för att kunna fortsätta sin skolgång, men tillslut insåg hon att det inte funkade.

– Det var jättebra för mig att ta en paus och fundera på vad jag skulle göra. Efter det har jag mått mycket bättre.

I höst ska hon börja på Komvux och läsa en kurs i taget för att få sin gymnasieexamen.

– Jag tycker det är jätteviktigt för jag vill kunna gå på högskola. Men jag kommer nog ta en paus efter komvux.

Snart kommer Signe att avsluta sin praktik och påbörja sommarjobbet och då är det slut på besöken på Aim.

– Jag är så himla glad att jag fick deras hjälp, jag vet inte vad jag hade gjort utan deras stöd. Vi kommer att ha lite kontakt efteråt där de stämmer av att allt fungerar och så. Det känns skönt.

På väg in träffar jag några killar som är där och hälsar på efter att en av dem har fått jobb på citymail med hjälp av Aim. Det blir ett både kärt återseende och ett praktiskt: hur går det? från personalen.

Besök Aims webbplats. 

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se

Senast uppdaterad 2 juli 2019