Goda exempel att inspireras av

  •  

Foto: CC by SAFoto: CC by SA

Här samlar vi på goda exempel på studie- och yrkesvägledningar från Stockholms stads grundskolor.

Under 2014 arbetade alla Stockholms stads skolor F-9 med att utforma egna planer för studie- och yrkesvägledning. Skolorna skulle beskriva vad de faktiskt gjorde inom det vidgade begreppet studie- och yrkesvägledning. De skickades sedan in till utbildningsförvaltningen och har utvärderats och bedömts utifrån olika kriterier.

Planerna har varit av varierande kvalitet. En skola som i sin plan har beskrivit aktiviteter för alla skolans årskurser och där det tydligt framgår vem som är ansvarig för vad och när, samt tydligt beskrivit att studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar, har i regel bedömts ha högre kvalitet på dessa områden.

Om en skola i sin plan däremot har missat att exempelvis beskriva att det finns aktiviteter för varje årskurs, har det kunnat resultera i att bedömningen även på andra delar dras ner.

Arbetet med att skriva planer fortsätter under 2015 för att alla skolor F-6.

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie- och yrkesvägledning Åk F-3

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie- och yrkesvägledning Åk 4-6

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samtstudie och yrkesvägledning Åk 7-9

Trollbodaskolan Plan för studie- och yrkesvägledning 2014 -2015

 

Senast uppdaterad 24 november 2015