Skolverkets allmänna råd om studie- och yrkesvägledning

  •  

Skolverket och Skolinspektionen har i olika rapporter lyft fram att studie- och yrkesvägledningen behöver utvecklas. De här allmänna råden och kommentarerna ska fungera som ett stöd för planering och genomförande av verksamheten. Syftet med råden är att studie- och yrkesvägledningen blir likvärdig och av hög kvalitet.

Skolverkets allmänna råd och kommentarer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen - fem lärande exempel från grundskolan

Senast uppdaterad 24 november 2015