Stödmaterial

  •  

För att eleven ska få en bra och säker prao-period används arbetsmiljöverkets regler. Skolan är ansvarig för eleven under prao-perioden och hämtar därför in ett underlag från arbetsplatsen om hur lämplig praktikplatsen är för eleven och att de inte utsätts för faror.

Även vårdnadshavaren ska ge sitt medgivande till elevens praktikplats.

Här finns prao-blanketter för skola/arbetsgivare och vårdnadshavare.

Senast uppdaterad 23 augusti 2016