Strindbergssajten Ett halvt ark papper lever vidare

  •  

Strindbergsåret avslutades med en stor fest på Kulturhuset. Där bjöd lärare och elever från Stockholms Hotell- och Restaurangskola besökarna på mat från Strindbergs tid. Här serverar Leo Dahlin sillbullar med korintsås, gubbröra på kavring och kalvkött med dillsås. Till vänster syns läraren Lars Sunekvist och i bakgrunden Gunnar Coulianos.Strindbergsåret avslutades med en stor fest på Kulturhuset. Där bjöd lärare och elever från Stockholms Hotell- och Restaurangskola besökarna på mat från Strindbergs tid. Här serverar Leo Dahlin sillbullar med korintsås, gubbröra på kavring och kalvkött med dillsås. Till vänster syns läraren Lars Sunekvist och i bakgrunden Gunnar Coulianos.

Ett halvt ark papper är utbildningsförvaltningens bidrag till stadens och nationen firande av August Strindberg 2012. Målet var att skapa en gemensam läsupplevelse för stadens alla elever, som därefter gjorde egna Strindbergsprojekt med stöd från  webbplatsen.

Strindbergsåret är över men webbplatsen finns kvar. Vi har träffat några lärare som deltog i projektet och som tänker fortsätta använda webbplatsen i sin undervisning. Här berättar de om sina erfarenheter och ger tips på hur man kan arbeta med webbplatsens material och lärarhandledningar.

Helene Harling på Gärdesskolan har använt webbplatsen i ämnet svenska i årskurs 9. Klassen gick först igenom novellen tillsammans och fick svara på analysfrågor för att förstå texten. Därefter delades eleverna in i grupper och fick fundera på vilket sätt de ville framföra novellen.

Några grupper valde att göra stillbildsfilmer med bilder och uppläst text, oftast med ett moderniserat språk och några ändrade slutet.

Skräckfilm och radiointervju

– En grupp producerade en skräckfilm med Strindberg själv som mördare, en grupp gjorde en radioteater med ljudeffekter och en annan gjorde en radiointervju med Strindberg kring novellen, berättar Helene.

Alla elevernas arbeten finns på http://etthalvtarkpapper.se/dela/

– Häromdagen hade vi avslutning på temat Svensk Litteraturhistoria och tittade på deras bidrag. Det var många olika varianter av novellen och många skratt.

Eleverna vill se exempel

Helene kommer att göra om projektet, men då kanske lägga till novellen Pälsen av Hjalmar Söderberg, så att eleverna kan välja. Som introduktion kommer hon visa de gamla filmerna på sajten.

– Eleverna vill gärna se exempel på elevarbeten innan de gör sina egna arbeten.

Arbetet tog ganska lång tid men Helene tycker att det var mödan värt.

– Eleverna tyckte det roligaste var att de själva fick bestämma hur de skulle jobba med novellen, men att det var svårare att få alla i gruppen att jobba disciplinerat. Allt tar tid när det handlar om teknik – och grupparbete, konstaterar Helene.

Strindberg goes Vinstagård 

Madeleine Wopalecky Ellvin på Vinstagårdsskolan gjorde med sin klass 8 E i svenska ett arbete om Strindberg utifrån en blogg, där de fick olika uppgifter som skulle kommenteras.

–I kursplanen i svenska nämns bland annat att kunna skriva bloggkommentarer, varför detta blev ett gyllene tillfälle att reflektera över Strindbergs texter och över sina egna erfarenheter, för att sedan i klassrummet kunna diskutera likheter mellan då och nu. Bloggandet gav eleverna möjlighet att ta del av andras upplevelser. Plötsligt blev det man skrev viktigt, för det skulle läsas av andra – inte bara av lärare och faktiskt inte bara av kamrater utan av vem som helst. Vi kan konstatera att den faktiskt lästs lite överallt i landet. Jättekul! Bloggen finns på http://strindbergvinstagard.blogspot.se/

"Så här gjorde vi"

"Eleverna fick under fem minuter skriva ner sina tankar om: 1. Vad är lycka? 2. Är det bättre att känna en stunds lycka i livet, än ingen lycka alls?Därefter fick de ta del av varandras åsikter och en diskussion utbröt. Sålunda uppvärmda förklarade jag att vi skulle läsa en text som handlade om en man som upplevt lyckan, men förlorat den. Vad hans lycka var och hur han förlorade den, skulle vi alltså nu ta del av.

Efter en del ordförklaringar tog vi oss an uppgiften genom den utmärkta svenska uppläsningen på sajten. Efter det lyssnade vi på början av inläsningen på några elevers hemspråk. Detta uppskattades verkligen! En riktig fullträff! Så roligt! Eleverna gick hem och lyssnade vidare.

Eleverna hade på bloggen ett smörgåsbord av fördjupningsuppgifter att välja mellan. Några valde att arbeta vidare med Ett halvt ark papper. De gjorde tavlor och illustrationer utifrån novellen och några andra skrev moderna noveller med inspiration av Strindbergs ursprungstext. En av elevernas texter, Calums Inkorg, publicerade vipå webbplatsen Ett halvt ark papper, och den eleven växte verkligen av detta!" http://etthalvtarkpapper.se/inkorg/

Använd hemspråkslärarna

Madeleine tänker använda sig av sajten i undervisningen så länge den ligger kvar.

– Jag ska arbeta mer med texten Ett halvt ark papper. Nu blev den bara en av många uppgifter i vårt projekt. Jag upptäckte sajten med alla möjligheter lite för sent. Jag skulle kanske låta alla elever skriva en version av texten utifrån sitt eget liv – höjdpunkter och misslyckanden. Jag skulle nog också involvera modersmålslärarna i arbetet. Tänkte på det redan innan, men tiden räckte inte till.

–Några elever tyckte att det var svårt att förstå även på hemspråket . Det var gamla ord, och bara av den anledningen hade det varit bra om modersmålslärarna hade varit involverade.

Madeleine ger flera tips

–Dela gärna arbetet med en annan lärare. Jag är ensam lärare på 27 elever i ständig helklass – och när elever arbetar självständigt har de så många frågor och vill så gärna ha tidskrävande feedback. Då krävs det att eleverna kan vänta på sin tur och att man kan lämna dem ensamma en stund – vilket inte alltid varit fallet med mina elever, tyvärr. Men man växer med utmaningar, avslutar Madeleine.

Strindberg på gymnasiet

Katarina Lycken Rüter på Östra reals gymnasium har själv medverkat till Ett halvt ark papper och tagit fram pedagogiska planeringar och filmmanus. Hon har använt väldigt mycket av materialet på webbplatsen i kurserna Svenska 2, Svenska 1 och Svenska B. Hon medger att Strindberg kan vara svår att arbeta med, även om novellen Ett halvt ark papper är lättillgänglig. Det underlättas av webbplatsen som ger mycket hjälp. Här ger hon exempel:

  • novellen – för att läsa den ursprungsmanuskriptet och titta på tidstypiska språkliga drag och resonera kring språkutveckling/språkreformer i Sverige.
  • de litteraturvetenskapliga artiklarna – för att både få mer hjälp i analysen av novellen och inte minst att bekanta oss med den litterurvetenskapliga genren som text.
  • artikeln om Strindbergs liv – för att få en sammanfattning av Strindbergs liv och verk, och kopplingarna däremellan.

Bättre IT-verktyg och upphovsrätt

Katarina tänker använda webbplatsen så länge den finns kvar, och lärdomarna från projektet ännu längre. När Stockholms stad nu äntligen satsar på IT-verktyg till gymnasierna ser hon fram mot att ha tillgång till tekniska förutsättningar för att kunna jobba ännu mer med eleverna med just webbproduktion av olika slag, där bild, ljud och text samspelar på olika sätt.

En sak som Katarina tipsar om är ännu mer diskussion kring frågor i upphovsrätt.

– Underskatta aldrig elevernas behov av klarhet i upphovsrättsliga frågor.

Här kan du läsa och se mer

Läs om Katarinas och hennes elevers mödosamma arbete och erfarenheter från filmprojektet Strindberg – en (jul)kalender http://strindbergsjulkalender.se/om-oss-och-vart-kalenderprojekt/

Ett halvt ark papper ingår i ett större projekt tillsammans med Kulturrådet, Stockholms stad och Svenska institutet http://strindberg2012.se/index.php/sv/

Läs mer i LÄRA Stockholm nr 1 2013 om Strindbergsfinalen i Kulturhuset.

Helena Karlson
helena.karlsosn@stockholm.se

Senast uppdaterad 15 maj 2013