Skrivprojekt som engagerar

  •  

Svenskläraren Malin Larsson har skapat ett projekt med sina nior där de fått skriva noveller med inspiration från Jonas Hassen Khemiris "Jag ringer mina bröder". Genom KUL1415 har de fått sina texter tryckta och bjudits in till ett samtal med författaren själv.

- Vilka genier ni är. Jag har läst er novellsamling "9E ringer till Stockholm och säger…" och jag blev så glad. Jag tror inte ni fattar hur bra ni skriver. För mig innehåller bra texter mycket energi och det gör verkligen era, säger Jonas Hassen Khemiri till niondeklassen från Alviksskolan.

Texterna som skrivits inom ramen för KUL1415:s projekt Mitt Stockholm varvar negativa känslor till huvudstaden med positiva och innehåller en del samhällskritik. Till exempel mot stadens bostadsbrist, den höga arbetslösheten, samhällsklyftorna och den utbredda hemlösheten.

 - Jag skriver ju mycket om rasism och fördomar och om svensk identitet. Vissa av er kanske gillar mina texter, andra kanske inte gör det. Men efter att ha läst era noveller och frågorna ni skrivit till mig inför idag, så känns det som att ni alla gått in för att förstå dem. Det känns väldigt roligt, säger Khemiri.

Elevernas möte med Jonas Hassen Khemiri

Eftersom flera av elevernas frågor handlar om skrivande på olika sätt så blir det också mycket fokus på det. Khemiri berättar om hur han gick från att skriva dagbok till att börja justera lite på sanningen i dagboksskrivandet till att skriva fiktiva berättelser.

- Jag skämdes länge för att jag skrev och höll det hemligt vilket också påverkade mitt sätt att skriva. Först när jag blev öppen med skrivandet så hittade jag min egen stil och texterna blev mycket bättre. Hur vågar ni skriva såhär som ni gör? Det hade jag aldrig vågat i högstadiet, säger han och får till svar att alla i klassen skriver så det är inget märkvärdigt och alla har de samma uppgift att utföra.

Deras svensklärare Malin Larsson inflikar att de tillsammans försöker skapa ett öppet klimat i klassrummet där det inte finns några rätt och fel och där man kan lära av varandra men också av andra. I det här fallet av Khemiris egen berättarteknik.

- Ja att lära sig att stjäla på rätt sätt och härma andra det lär man sig mycket på. Det har även utvecklat mitt eget skrivande, svarar han.

Vännen skrivångesten

Samtalet kommer in på själva skrivprocessen. Khemiri berättar att han ofta under processens gång drabbas av osäkerhet.

- Tvivlet på mig själv och tomheten som jag kan känna då – för mig handlar det om att bli kompis med den. Det är jättebra att skriva dagbok när man känner så. Under nästa skrivprojekt när ångesten kommer kan man nämligen bläddra tillbaka och se att man kände precis samma sak förra gången - med vetskapen om att det gick över då, tipsar han.

Han talar också om att när det fungerar grymt med skrivandet så är det inte han själv som bestämmer utan texten som ska någonstans.

- Lyckokänslan som infinner sig då är anledningen till att jag aldrig kommer att sluta skriva, fortsätter han.

En av eleverna frågar om han skriver på något nu.

- Man brukar kunna se på min hårlängd om jag är inne i en skrivperiod eller inte, säger Khemiri och svaret blir ja.

Utbyte av signeringar

Det hela avslutas med att Khemiri säger att han hoppas att de fortsätter skriva och så signerar de varandras alster. Khemiri sin samlingsbok Invasion! som han gett eleverna varsitt exemplar av och eleverna novellsamlingen som han fått av dem.

Innan han försvinner iväg frågar jag honom hur det är att komma ut på skolor och möta elever som läst och arbetat med hans texter.

- Det är superbra för ens kreativa hjärna att bli påmind om att man inte skriver i ett vakuum. Sedan är det otroligt mäktigt att se att det som man själv har skrivit kan tas upp som en stafettpinne av geniala elever, säger han.

Khemiri anser också att det är viktigt att man får lära sig kritiskt tänkande i skolan och att analys av litteratur ger en god träning i det.

- Vi lever i en tid där vi är omsvärmade av texter på många olika sätt och då är det viktigt att lära sig att läsa kritiskt och att förstå att texter inte automatiskt är sanna, påpekar han.

Bli medveten om sina fördomar

När Khemiri gått berättar Malin att hon alltid väljer litteratur att jobba med i klassrummet där eleverna kan känna igen sig. Men där de samtidigt blir utmanade och får nya perspektiv.

- "Jag ringer mina bröder” har ett superviktigt innehåll. Med utgångspunkt från den har vi pratat mycket om rasism, utanförskap, fördomar och människors rädsla för det främmande. Frågor som också berör skolans värdegrund, påpekar hon.

- Jag har velat att eleverna ska bli medvetna om sina egna fördomar. Är man medveten kan man också jobba med det och lyfta blicken lite. Vi har pratat mycket om att allt inte är svart eller vitt, om att vi alla är olika och hur det skulle det se ut om vi alla var likadana – det skulle ju vara jättetråkigt, säger Malin.

Cirkeln slöts

 

På tunnelbanan från Medioteket i Liljeholmen där författarsamtalet ägt rum ser jag att några av eleverna twittrat om förmiddagen: #KUL1415 Fylld med nya perspektiv från mötet med Jonas Hassen Khemiri på medioteket! #9E@visesiskolan”; ”#KUL1415@visesiskolan vi har precis haft en väldigt lärorik lektion med @jhkhemiri”.

Några dagar senare hälsar jag på klassen på Alviksskolan för att få veta mer om projektet och elevernas tankar kring det.

- Det kändes väldigt kul att en vuxen professionell person tagit sig tid för att träffa oss och att han visade oss sådan respekt och beundran för vårt arbete, säger en elev apropå mötet med Khemiri.

- Ja det kändes som det ultimata skrivprojektet. Vi har läst hans text och skrivit egna med inspiration från den och han har läst våra och gett oss respons på det. Det blev som att cirkeln slöts, konstaterar en annan.

Tankar om Stockholm

När eleverna skulle skriva sina noveller fick de i uppgift att besjäla Stockholm och att härma berättartekniken i ”Jag ringer mina bröder…”. Malin uppmuntrade dem också att skriva om sådant som de inte tycker är bra med huvudstaden.

- Det var väldigt lärorikt och kul att få skriva om vår egen hemstad. Att få blanda allt man hade som var positivt med allt man hade som var negativt. Man kan ju inte tycka bara gott om något. Särskilt inte Stockholm. Den har så många olika sidor, konstaterar en av eleverna.

Klassen är van att få lite otraditionella skrivuppgifter av Malin där de får använda sin fantasi.

- Själva uppgiften att ringa till Stockholm och säga vad man tycker om den öppnade upp för ännu ett sätt att tänka på kring berättande. Det var väldigt givande, säger en av dem.

"Vi-och-dom"-mentaliteten

För att sätta in ”Jag ringer mina bröder” i ett sammanhang lät Malin klassen fördjupa sig i terrorattentatet som skedde på Drottninggatan 2010. Den händelsen ligger nämligen till grund för Khemiris text.

Eleverna har bland annat analyserat artiklar och löpsedlar om attentatet för att lära sig att bli uppmärksamma på medias språkbruk och hur man påverkas av det.

- Det var väldigt intressant att se hur media fungerar och att läsa deras budskap kritiskt. Jag lärde mig mycket på det, säger en av dem.

Klassen tog även upp att Khemiris ”Jag ringer mina bröder” lyfter viktiga frågor och att det varit givande att diskutera dem.

- Främlingsfientligheten i Sverige och hela ”Vi-och-dom”-mentaliteten, vilken plats olika människor har i samhället och varför det är så, säger en av eleverna.

- Det var också lärorikt att se att man kan skriva om viktiga frågor på ett underhållande och lite twistat sätt som Khemiri gör. Det gör det lättare att ta till sig innehållet än om det till exempel hade varit en debattartikel, påpekar ytterligare en elev.

Från en mottagare till cyberspace

I novelluppgiften ingick även att eleverna skulle högläsa sin text på youtube med inspiration från hur Khemiri läser sina texter högt. Men också att skriva ett tweet med ett budskap från den egna novellen och att publicera den ihop med en bild. Tanken var att eleverna skulle få arbeta med ett estetiskt berättande där text och bild samspelar. Samtidigt som de fick kommunicera med en autentisk publik.

- Det är väldigt kul att fler får ta del av vad man skriver och att få respons av andra. Till skillnad mot om man bara skulle skrivit på ett papper och lämnat in till Malin. Sen är det också roligt att möta Malin på vår planhalva. Vi använder ju sociala medier varje dag, säger en av eleverna.

- Men när vi skriver på twitter till vardags så blir det en annan typ av skrivande. Det blev en utmaning att formulera ett budskap från sin novell med så få tecken – och väldigt lärorikt, fortsätter en av klasskamraterna.

Nya nivåer med KUL1415 

Klockan ringer ut till rast och eleverna försvinner. Innan nästa klass dyker upp byter Malin och jag några ord om KUL1415. Stockholm stads särskilda barnkultursatsning under läsår 2014/2015.

- Jag har arbetat med Khemiris ”Jag ringer mina bröder” med andra klasser innan. Men den här gången togs projektet till nya nivåer med hjälp av KUL1415. Eleverna har ju inte bara fått sina texter tryckta utan även fått samtala med Khemiri som läst deras noveller. De har lärt sig väldigt mycket av honom på många olika plan under projektets gång så det var verkligen stort för dem, säger Malin och ser väldigt nöjd ut.

Sarah Magnusson

Mer information om Malin Larssons novellprojekt med klassen och andra skrivprojekt som hon gjort med sina elever hittar du på hennes blogg Flippat klassrum

Mer information om Khemiri hittar du här på hans hemsida

Läsambassadören om böcker och läsning

Hösten 2013 utseddes ungdomsförfattaren, litteraturbloggaren och läraren Johanna Lindbäck av Kulturrådet till läsambassadör. Uppdraget som är tvåårigt handlar om att främja barns och ungas läslust och läsfärdighet.

Widmark om läsförståelsens betydelse

Våren 2014 skickades en studiehandledning med läsförståelsestrategier för låg- och mellanstadiet ut till Sveriges skolor. Projektet kallas En läsande klass och har initierats av barnboksförfattaren Martin Widmark som själv arbetat som mellanstadielärare under många år.

Skolbibliotekssatsning på flerspråkighet

Under läsåret 2013/2014 har utbildningsförvaltningen haft en mångspråkssatsning i syfte att få fler elever att läsa på sitt modersmål med hjälp av skolbiblioteken. Snösätraskolan i Rågsved är en av dem som deltog i satsningen.

En läsande klass

Våren 2014 skickades studiehandledningen En läsande klass ut med läsförståelsestrategier för låg- och mellanstadiet till Sveriges skolor. Malin Hugander på Sätraskolan är en av mellanstadielärarna som skrivit handledningen. Se det filmade reportaget från Sätraskolan där hon berättar mer om arbetssättet och bjuder in oss till en lektion med hennes femteklassare.

Senast uppdaterad 26 juni 2017