Agnes och Viktors bidrag

  •  

Rytmen av Agnes

Det finns en rytm i mig.Men den går för snabbt, hinner inte medandas
kippar efter luftoch det går för snabbt nuspringer efter tåget för att hoppa upp
springer efterslänger mig motstål
stål mot revbenenjärn och metall och jävla helvetedet går för fort nu
jag behöveratt det går långsamtså långsamt att jag vågar tro att allt kommer ordna sig
men behöver merbehöver närhetdig
för det finns en energiden ligger precis under fjärde revbenenprecis här och jag måste
få ut denbara du kansläppa ut den
har försökt så länge att få utdenkanske om man tar en fiskkrok
en sån där på kastspönsätter fast den och ber nån ryckasäger
”låt migöppna migför dig”
bara för digöppna mig tills det inte finns något skyddmen den där kroken skulle nog smälta
för det finns en feber där innei migen som pulserar
som trycker så hårtatt det bombarderar huvudetsäger
vi håller redan på att dödu är äldre nu än du någonsin varitoch det kommer inte bli bättre
alla pippiplåster i världenkan inte hjälpa ossnu
nu finns bara vibara visom kan uttrycka oss som energi
orden som färdas mellan dig och mig får inte kallas poesivi sägerkonversationer
det är ju vuxnare såmen jag vill ju berätta nåtnåt som bara kan sägas mellan dagisbästisar
och ni vill ju förstå vad jag menarså om jag stavar poesimagi
magi större än alla Harry Potter böckermed ficklampa under täcketi sommarstugor som för länge sen rivits ner och byggts om till höghus och sjukhus
om jag stavar poesienergidet som vi kan känna ihop
energin som jag ger och ni tar och ni ger och jag tar när vipratar med varannkanske missförstår men försöker
så... vill du vara min bästisfår jag berätta hemligheter för digför att stilla rytmen
stilla bankandet i migvi kan dela på mina leksaker jag lovar jag måste bara andasnågon annans luft om inte min egen
måste andas genom pennan genom ordetnär lungorna inte räcker tillså snälla befria mig
dela dina barndomsminnenlåt mig öppna upp migta av mig skinnet
för att komma dig riktigt nära.

 

I'm in a dark room av Victor

A whisper slowly reaches my eardrum, but I can't make the words outBut it's repeating, and for everytime I hear it, it becomes clearer to me"Your mother is dead" "Your mother is dead"

I start to sweat. A chill is reaching down my spine. My legs start to feel heavier and heavier

"Your mother is dead" "Your mother is dead"

The whispers are now more of screamings than anything. Tears start falling down my chin. But then, a little bird land on my shoulder. And it says "Don't worry son, everythings is going to be allright" And it flies away.

Just as I'm about to walk out the door, I find that the door is locked.And I start to hear the screaming again

"YOUR MOTHER IS DEAD" "YOUR MOTHER IS DEAD"I start to panic. I try to move, but my body is paralyzed. I try to cry out for help, but I can't speak

"YOUR MOTHER IS DEAD" "YOUR MOTHER IS DEAD"I slowly sink to the ground, thinking "Now I'm going to die"

My body is now lifelessly laying there on the floor as the voice starts to lower. But then I hear crying. I try to stand up, but fail. I try to scream, but I can't. The crying person is opening the door, and just as I'm about to see who it is, I hear "YOUR MOTHER IS DEAD"

I wake up. I'm standing in front of my father, and he is crying at my feet"Your mother is dead son" "She's dead and she's never coming back"As I see him cry at my feet, I fall down on my knees, hugging him and say "Don't worry dad, everything is gonna be allright..."

Senast uppdaterad 13 februari 2013