Tävlingen En bok i världen

  •  

Varmt välkomna att delta i En bok i världen 2019/2020 en tävling för åk F-6

Vill du locka dina elever till läsning av litteratur från olika delar av världen? Tävlingen En bok i världen är en del av Stockholms språksatsning och riktar sig till alla skolor i Stockholms stad. Som pedagog arbetar du fritt utifrån årets tema Sanning och väljer författarskap, illustrationer eller böcker som du tror kan inspirera din klass/grupp.

Tema: Tillsammans

Låt dina elever inspireras genom att läsa litteratur från hela världen. Låt dem sedan få utlopp för sin kreativitet genom att skapa ett tävlingsbidrag, där eleverna i text och bild knyter ihop den bok eller böcker ni läst med årets tema hemma.

Tävlingen är öppen för alla klasser/grupper åk F-6, och är uppdelad i fem kategorier: Förskoleklass, Åk 1, Åk 2, Åk 3-4 samt Åk 5-6. Varje klass/grupp deltar med ett bidrag. Detta bidrag kan antingen vara gemensamt, eller ett sammansatt collage av elevernas bidrag, alternativt ett individuellt bidrag som väljs ut av klassen/gruppen.

Alla tävlingsbidrag ställs ut på stadsbiblioteken. De vinnande klassernas bidrag ställs dessutom ut på Skansen under programdagarna ”Barn och böcker” och får motta fina priser.

Här kan ni se alla bidrag i Galleriet från läsåret 2018/2019.

Varmt välkommen med din anmälan!

Pristagare läsåret 2018-2019

Pristagare En bok vi världen 2018-2019.

Tävlingsregler

  • Endast ett bidrag per klass/grupp kan lämnas in.
  • Bidraget skall bestå av både text och bild, och bidraget bör tydligt knyta an till årets tema.
  • Maximalt format är A3 (30 x 42 cm), och maximal tjocklek 5-6 cm. Bidraget ska också vara anpassat för att kunna visas hängande på vägg eller utställningsskärm och får därför inte vara för tungt. Det är tillåtet att göra ett bidrag med exempelvis flikar som öppnas eller viks ut, men bidraget får inte överstiga A3-formatet så som det är tänkt att exponeras i utställningen.
  • Titeln på den bok eller böcker ni utgått från ska anges på framsidan av bidraget.
  • Skolans namn, klass samt namn på huvudansvarig pedagog skall anges tydligt endast på bidragets baksida. Detta är mycket viktigt då juryn som bedömer bidragen inte ska ha kännedom om vilken klass som står bakom vilket bidrag. På baksidan anges även namnet på det stadsdelsbibliotek där ni lämnar in bidraget.

Bidrag som inte följer ovanstående tävlingsregler kommer inte att bedömas.

Ert tävlingsbidrag lämnas in till det stadsdelsbibliotek som du anger i din anmälan senast 8 mars. Alla tävlingsbidrag ställs sedan ut på respektive stadsdelsbibliotek.

Bedömning och utmärkelser

Alla godkända tävlingsbidrag bedöms av en jury med representanter från Skansen, Stockholms stadsbibliotek, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne och Utbildningsförvaltningen. Centralt för juryns bedömningskriterier är hur temat speglas i text och bild, samt hur elevernas kreativitet kommer till uttryck. 

Alla klasser som lämnat in giltiga tävlingsbidrag tilldelas diplom. De vinnande klasserna får dessutom ta emot pris i samband med invigningen av programdagarna för Barn och böcker på Skansen i maj 2019. De vinnande bidragen kommer också att ställas ut på Skansen i samband med programdagarna. Då är alla klasser, oavsett om man är med i tävlingen eller inte, välkomna att ta del av olika aktiviteter med fokus på böcker och litteratur. Mer om programmet kommer du att kunna läsa på Pedagog Stockholm. 

De vinnande bidragen ställs också ut på Stadsbiblioteket. 

Bok-afterworks

I samband med tävlingen kommer vi att erbjuda dig som pedagog möjlighet att gå på inspirations-seminarier, Bok-afterworks, under året. Information om dessa tillfällen kommer att skickas till skolornas läsutvecklare samt läggas ut på bloggen En bok i världen och här på tävlingens sida.

Didaktiska tips för dig som pedagog

I Tips kring tävlingsarbetet från juryn får du veta vad juryn tittar extra mycket på i sin bedömning av tävlingsbidraget. Du får tips kring både presentation och innehåll.

I När du jobbar med böcker från andra världsdelar får du tips på hur du arbetar med böcker som utspelas i miljöer och kulturer som de flesta barn inte är förtrogna med. Du får metoder för att eleverna ska kunna ta till sig och förstå berättelsen och se det som är allmänmänskligt och likheter i människans villkor i olika delar av världen.

Anmälan

Nu kan du anmäla dig till tävlingen för läsåret 19/20.

Anmälan (annan webbplats)

Låna gruppuppsättningar med böcker

Du kommer kunna låna flera gruppuppsättningar med böcker som är inköpta för En bok i världen. Det finns uppsättningar både på svenska, översatta från många olika språk, och på originalspråk. Böckerna kan lånas på Mediotekets Cirkulationsbibliotek, och i arbetet med tävlingen kan du välja någon av dessa böcker eller annan valfri bok som passar din klass/grupp.

Barn och böcker på Skansen

 

Kontaktperson

Lena Fontin
lena.fontin@stockholm.se

Senast uppdaterad 23 september 2019