Flygfarkoster väcker teknikintresse

  •  

Foto: Ulrica Zwenger

På Grimstaskolan i Vällingby har läraren Peter Söderström väckt det slumrande teknikintresset genom att låta eleverna bygga och flyga quadrokoptrar.

En källarlokal på skolan är fylld av hyllor och lådor med byggmaterial till hydrokoptrar och modellflygplan. Här har åtta pojkar och två flickor från årskurs 7-9 tillverkat quandrokoptrar på elevens val under överinseende av Peter Söderström. I grunden är han SO-lärare, men med ett mycket stort teknikintresse.

Diplomerad teknikskola

Grimstaskolan är en diplomerad teknikskola och Peter Söderström samarbetar med skolans tekniklärare som kan utveckla de ämnesområden eleverna kommer in på när de bygger sina farkoster.

– De lär sig ellära, lödteknik, materialkunskap, limsorter, mekanik, hållfasthetslära, aerodynamik, verktygslära och så vidare.

Byggandet av quadrokoptrarna skär också igenom fler ämnen och skolan har en projektgrupp som arbetar med att integrera lärare. Här kan också till exempel slöjdlärare och lärare i svenska haka på. Också flera lärare på fritids är intresserade.

– Och det handlar inte bara om teknik. Det här projektet är bra också för entreprenörskap där det är viktigt att vara kreativ och att kunna samarbeta kring problemlösningar.

Datorprogrammering på lågstadiet

Det finns gott om framtidsplaner kopplat till Peter Söderströms projekt. Till våren ska han tillsammans med andra lärare arbeta med alla eleverna i årskurs 6 kring hydrokopterbyggen.

– Vi hoppas också att få in datorprogrammering på schemat och det kan börja redan på lågstadiet med enkla program.

Stefan Nysköld, skolans teknikintresserad studie- och yrkesvägledare, berättar att satsningen på teknikämnet inneburit att söktrycket har ökat till gymnasieskolor med teknik och naturvetenskap.

– I åttan och nian tar vi med elever på studiebesök till de skolorna. Många elever kommer numera också in på de program de sökt till. Det visar sig också i statistiken där Grimstaskolans genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 har ökat på senare år.

Ingela Ösgård

Läs hela artikeln i LÄRA Stockholm #5

Senast uppdaterad 17 december 2015