Trygghet och studiero - Pedagog Stockholm

Trygghet och studiero

  •  

I skolan och förskolan har vi vuxna ansvar för att tillsammans med barn och unga motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. På den här sidan samlar vi material som kan stötta dig och dina kollegor i arbetet med värdegrund, trygghet och studiero i din skola.

Här hittar du stöd och tips för likabehandling i skolan

Vi samlar på tips och goda exempel för hur man kan arbeta med likabehandling i skolan. Checklistor och stödmaterial samt konkreta exempel från hur skolor gör i praktiken.

Läs om trygghet och studiero

Här samlar vi rapporter och skrifter som kan vara till din hjälp i arbetet med att skapa en skola med trygghet och studiero.