Trygghet och studiero

  •  

I skolan och förskolan har vi vuxna ansvar för att tillsammans med barn och unga motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. På den här sidan samlar vi material som kan stötta dig och dina kollegor i arbetet med värdegrund, trygghet och studiero i din skola.