Trygghet och studiero

Ställ en fråga eller lämna kommentar

Ställ en fråga eller lämna en kommentar. Ange en epostadress om du vill ha svar på din fråga.

* = Obligatorisk uppgift

  •  

I skolan och förskolan har vi vuxna ansvar för att tillsammans med barn och unga motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. På den här sidan samlar vi material som kan stötta dig och dina kollegor i arbetet med värdegrund, trygghet och studiero i din skola.