Att upptäcka och förebygga hedersrelaterat våld

Ställ en fråga eller lämna kommentar

Ställ en fråga eller lämna en kommentar. Ange en epostadress om du vill ha svar på din fråga.

* = Obligatorisk uppgift

Ansvarig förvaltning
Utbildningsförvaltningen
08-508 330 00
Kontakt

 •  

https://www.youtube.com/watch?v=e6uUO-jJK9Y

Att leva under hedersrelaterat förtryck och våld innebär att ens familj och omgivning kontrollerar ens beteende under hot om konsekvenser. Det ingår i skolans demokratiska uppdrag att arbeta mot denna typ av förtryck genom att främja demokrati och jämställdhet i skolan. Som pedagog kan du ta kontakt med Origo som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld för att få stöd hur du kan undervisa om det eller hjälp att möta en elev som utsätts för det.

För ungdomar och skolpersonal i Stockholms län finns resurscentrumet Origo. Där arbetar kuratorer, en barnmorska och en polis med att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld genom att stödja ungdomar som lever med våld och yrkespersoner som möter dem.

Att leva med hedersvåld

– Att leva i en hederskontext innebär att leva i en strikt hierarki med patriarkala normer där männen står överst. För att få tillhöra gruppen måste du följa normerna och om du skulle bryta mot dem blir du straffad, säger Maria Geni kurator på Origo.

Olika grupper har olika regler. I vissa grupper är kvinnlig könsstympning norm, i andra kan det vara förbjudet att gifta sig med en person från ett annat land. Konsekvensen att bryta mot gruppens normer är påförande av skuld och skam, statusförlust och uteslutning ur gemenskapen. Våldet som yttrar sig i en hederskontext kan vara fysisk, psykisk, sexuellt eller socialt.

– Det psykiska våldet beskriver ungdomarna som det värsta. Det psykiska våldet innebär att man blir förskjuten, blir kallad fula namn och inte får kärlek eller omsorg, berättar Maria.

Det är främst flickor och hbtq-personer som utsätts för hedersvåld.

– Det heterosexuella äktenskapet är mallen för hur man ska leva sitt liv och det innebär att du ska vara heterosexuell. Är du tjej skall du vara oskuld till du gifter dig och inte ha andra förbindelser under äktenskapet. Det finns en stereotyp bild av hur man ska leva och allt utöver det kontrolleras och bestraffas av omgivningen, säger Anna-Lena Näsström barnmorska på Origo.

– Kontrollen av ditt beteende och hur du rör dig ingår i det sociala våldet, förtydligar Maria.

Ungdomarna som växer upp med hedersvåld förstår inte alltid att kontrollen de utsätts för är ett våld.

– De är vana att de alltid måste hem direkt efter skolan eller att de inte får ha telefonnummer till killkompisar på sina mobiler. I vissa fall har alla personer runt omkring dem det så, säger Anna-Lena.

Varningssignaler

Att en elev lever under hedersförtryck är inte lätt att se, men det finns flera varningssignaler som du som lärare kan reagera på.

 • Eleven måste alltid gå hem direkt efter skolan.
 • En släkting möter eleven utanför skolan varje dag.
 • Eleven är begränsad i hur denne får röra sig utanför skolan.
 • Eleven får inte delta i gymnastik eller simundervisning.
 • Eleven får inte följa med på resor eller övernattningar med skolan.

– Om man får de här signalerna är det viktigt att man ställer frågan varför och hur det ser ut hemma. Det kan tyda på att det finns hedersproblematik eller tankesättet att jag som förälder eller släkting måste skydda mitt barn för familjens heder, säger Maria.

Sedan finns det varningssignaler där stressen av att leva under förtryck tar sig fysiska uttryck. En elev som lever under hedersförtryck kan:

 • Ha svårt att orka med skoluppgifter.
 • Ha svårt att koncentrera sig.
 • Vill ofta gå till skolsköterska med ont i magen eller i huvudet.
 • Agerar våldsamt och utagerande.
 • Har svåra mensbesvär varje månad.
 • Får svimningsattacker vid mens.

Könsstympning kan leda till problem i samband med mens eller toalettbesök eftersom huden sytts ihop efter ingreppen.

– Om en elev uppvisar någon av dessa symptom så är det viktigt att ta reda på vad oron eller smärtan i kroppen beror på, säger Anna-Lena.

Bemötande

Som pedagog är du ofta den närmaste vuxenkontakten utanför gruppen som utövar förtrycket.

– Enligt skollagen har lärare ett ansvar att fråga hur det ser ut hemma om vi misstänker att något är fel, påpekar Maria.

Genom att ställa öppna frågor kan man få veta mycket om en elevs liv. Om en elev berättar jobbiga saker för dig så kan du ta hjälp av dina kollegor, prata med elevhälsoteamet på skolan eller ringa sociala myndigheter eller Origo för att få stöd.

– Man kanske är rädd för att få höra historier om våld och vill skjuta det ifrån sig men då sviker vi ungdomen. Dessutom måste man inte göra en massa saker på en gång. Eleven har levt med denna situation under lång tid och kanske inte ens vet att det finns andra sätt att leva, säger Anna-Lena.

Hur du kan stödja en elev utsatt för hedersvåld

 • Bygga relation med eleven.
 • Gör elevens värld större.
 • Hjälp eleven ifrågasätta sin situation.
 • Skapa medvetenhet hos eleven att dennes livssituation innebär att den utsätts för ett våld.

– Om en elev öppnar sig för dig så lyssna och agera icke dömande. Visa att du är en person som eleven kan komma till för att prata, att du vet hur du ska agera och att du orkar lyssna på elevens historia oavsett hur våldsam den är, säger Anna-Lena.

Ett annat stöd du kan erbjuda är att bygga en relation med föräldrarna och informera om vilka krav som finns i skolan.

– De flesta föräldrar vill att det ska gå bra för deras barn i skolan och livet. Därför har pedagoger en viktig möjlighet och ingång till att kunna påverka en elevs livssituation, fortsätter Maria.

Om en elev inte dyker upp 

Varje år saknas elever när skolan startar efter loven. Risken finns att de kan ha blivit gifta mot sin vilja eller utsatta för andra former av hedersrelaterat våld och förtryck. På webbplatsen Hedersförtryck kan du läsa mer om risken för att barn och ungas skolgång avbryts i samband med hedersrelaterat våld och förtryck och om kommunens ansvar för att skolplikten fullgörs samt om det kommunala informationsansvaret.

Det kommunala informationsansvaret innebär att kommunen är skyldig att hålla sig informerad om hur ungdomarna upp till tjugo år är sysselsatta även om de väljer att inte gå i gymnasiet.

Grundutbildning om hedersrelaterat våld

Origo arbetar med skolan genom att anordna utbildnings- och informationsinsatser för skolpersonal.

– Om en lärare är osäker på hedersproblematiken och vad det innebär är man välkommen att ta kontakt med oss. Om man misstänker att en elev utsätts för våld måste man ingripa och vi kan ge råd och stöd, säger koordinator Petra Sjunnesson.

För pedagoger som vill lära sig mer om hedersrelaterat förtryck och våld håller Origo regelbundet kurser.

Alla kurser och event som Origo erbjuder är kostnadsfria för skolan.

Maria Geni kurator Anna-Lena Näsström barnmorska och Petra Sjunnesson koordinator är en del av Origo som har sina lokaler vid Medborgarplatsen.

Maria Geni kurator Anna-Lena Näsström barnmorska och Petra Sjunnesson koordinator är några av de som arbetar på Origo.

Gift mot sin vilja

Genom olika intervjuer med yrkesverksamma beskrivs innerbörden av den nya lagstiftningen mot tvångsäktenskap i en film. Filmen lyfter även fram vikten av samverkan mellan skolan, socialtjänsten och Polisen för att utsatta barn och unga ska få adekvat stöd och skydd.

Hedersförtryck

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft ett nationellt uppdrag från regeringen att motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt förhindra att unga blir tvingade att gifta sig mot sin vilja såväl som att motverka könsstympning. På deras webbplats Heders förtryck finns information och inspiration för pedagoger.

Glöm aldrig Pele och Fadime (Gapf)

Gapf  är en riksorganisation mot hedersvåld som vänder sig till personer som är utsatta för eller berörda av hedersrelaterat våld. De arbetar bland annat med individuellt stöd, upplysande aktiviteter och integrationsprojekt för kvinnor och unga. För skolan erbjuder de utbildningsdagar eller föreläsningar om hedersrelaterat våld.

Senast uppdaterad 14 maj 2019