Lågaffektivt bemötande minskar konflikterna

  •  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oNhdC3nV4Cc

Just nu är Lågaffektivt bemötande en av de metoder - eller förhållningssätt - det diskuteras mycket om i skolvärlden. Vi har träffat Hanna Mellin, lärare i förskoleklass på Alviksskolan som använder sig av det, för att lära oss mer.

Förhållningssättet kommer ursprungligen från psykologen Bo Hejlskov Elvén.  Hans grundtes är att barn vill göra rätt, även om det inte alltid blir så. Konflikter som uppstår mellan lärare och elev kan lätt eskaleras. Istället för konfrontation ska eleven bemötas med lugn och förståelse.

En annan tanke är att känslor, både hos lärare och elev, smittar av sig och att det är svårt att diskutera och lösa problem i affekt.

Hanna delar med sig av många tänkvärda och konkreta tips och berättar att hon numer får mycket mer energi att lägga på sin undervisning. Vi får också se hur hon och hennes kollegor har tillämpat förhållningssättet när de samlar fyrtio sexåringar varje morgon på ett lugnt och stilla sätt.

Filmen fokuserar mest på det förebyggande arbetet och visar sätt att tänka och agera för att undvika konflikter.

Senast uppdaterad 31 januari 2019