#metoo - det här gäller i skolan

 •  

Hashtag metoo

Hashtaggen #metoo har sedan en tid spritts i sociala medier, där ett stort antal kvinnor berättar om sexuella trakasserier de utsatts för. Nu finns även hashtagen #tystiklassen där elever från grundskolan till gymnasiet berättar om sexuella övergrepp, trakasserier och sexism i skolan. Vad gör man om man har kränkts i jobbet? Vilket stöd kan man få? Vem ska en elev som kränks i skolan vända sig till? Här har vi samlat information kring frågorna som #tystiklassen väcker.

Skolans ansvar för elever

Din skola ska ha riktlinjer som markerar att sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna inte accepteras.

Din skola ska också ha rutiner som klargör hur verksamheten ska agera om trakasserier sker. Rutinerna ska också ange vem den som anser sig trakasserad ska vända sig till och vem som ansvarar för att anmälan utreds.

Riktlinjerna och rutinerna ska även omfatta kränkande behandling, och integreras i planen mot kränkande behandling.

Skolor åläggs att kartlägga sexuella trakasserier

Skolorna ska kartlägga sexuella trakasserier som förekommer på skolan med hjälp av utbildningsförvaltningens rutiner. Arbetet med kartläggningen ska ingå i skolans främjande av en god värdegrund och likabehandling.

Samtliga elever bör uppmanas kontakta någon vuxen på skolan om de har blivit utsatta, så att skolan skyndsamt kan utreda och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Arbetsgivarens ansvar för medarbetare

Varken sexuella trakasserier eller trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna eller repressalier för den som uppmärksammar att så sker accepteras vid utbildningsförvaltningen.

Gällande medarbetare finns en förvaltningsövergripande riktlinje och rutin mot trakasserier och sexuella trakasserier  som ska implementeras på samtliga enheter.

Rutinen redogör för hur chefer ska agera om medarbetare upplever sig utsatta för trakasserier och innehåller också information om hur medarbetare kan agera vid upplevelse av trakasserier eller om en kollega upplever sig trakasserad.

Chefer är inbjudna till ett frukostmöte den 1 december där riktlinjen och rutinen kommer att presenteras ingående.

Vägledning om skolans ansvar

Här får du som arbetar i skolan vägledning om din skolas ansvar. På intranätet finns även blanketter och information om hur man gör för att anmäla trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling

Vad betyder de olika hashtagarna 

Under #tystiklassen berättar elever från grundskolan till gymnasiet om sexuella övergrepp, trakasserier och sexism i skolan.

#räckupphanden startades av gymnasieelever för att berätta om erfarenheter av trakasserier och sexism i gymansiet.

#ickegodkänt är ett upprop mot trakasserier och sexism i lärarkåren där lärare delar sina egna erfarenheter.

Lyft frågan på din skola

Det kan också vara ett bra tillfälle att lyfta frågor om kränkningar och sexuella trakasserier, både för elever och för medarbetare. Nedan hittar du flera olika resurser som lärare kan prata med eleverna om.

Resurser för elever

Om en elev utsatts för trakasserier i skolan kan hen i första hand tala med sin lärare, skolkuratorn eller skolsköterskan. Även skolornas ungdomsmottagning har kuratorer och sköterskor man kan vända sig till.

 • Eleven kan också, oavsett var trakasserierna skett, kontakta Bris.
 • UMO se kan elever läsa om trakasserier och även chatta och ställa frågor.
 • Elever kan få möjlighet till anonymt samtalsstöd på nätet. tjejjouren.se riktar sig till unga tjejer och är ett stöd kring känsliga frågor. En annan webbplats är killfrågor.se där killar kan chatta anonymt om till exempel kränkningar och sexuella övergrepp, både för de som blir utsatta eller utsätter andra.
 • Nätet kan vara en plats för trakasserier och nätmobbing och då kan man få stöd och tips på kränkt.se.

Så här arbetar två skolor i Stockholms stad med att motverka sexism och trakasserier

Eiraskolan 

 • Förskoleklass arbetar med Stopp min kropp, Röda korsets material. Rätten till integritet och egen sfär.   
 • Förskoleklassen hade en rosa dag där alla som ville fick ha rosa på sig. Detta var utifrån att elever sagt att rosa är en tjejfärg. Även rektor hade rosa och det gav resultat att rosa är en färg som alla får bära oavsett kön. 
 • Förra året arbete i årskurs 5 i skolan om källkritik gällande sociala medier och hur ska man vara på nätet. Det genomfördes tillsammans med fältassistenter i området. 
 • Skolan har arbetat med personalen om mångfald. Skolan fick stöd från Utbildningsförvaltningen för att ta in föreläsare som pratade utifrån mångfaldsperspektiv, rätten att vara den man är, rätten att vara människa. 
 • Resultat utifrån insatserna ovan är att man bedömer att eleverna vågar säga ifrån, vågar lyfta det med vuxen, och att lärarna ser och agerar när de ser oacceptabla beteenden. 

Bäckahagens skola 

 • I årskurs 4 har skolsköterska och kurator pratat om att olika personer kan ha kommit olika långt i sin fysiska utveckling och att man inte ska kommentera varandras kroppar på ett sätt som kan göra andra ledsna.
 • Skolsköterskan har i årskurs 8 i samband med sexualundervisningen pratat om bland annat samtycke. I samband med att elever hämtar kondomer informeras de alltid om samtycke. 
 • Likabehandlingssamordnaren pratat med Bäckaänglar i årskurs 7-9 om #Meetoo samt i enklare form med årskurs 4-6
 • Årskurs 8 har arbetat med olika litteratur som handlar om sexuella kränkningar. 
 • Vissa klasser i lågstadiet har läst boken ”Stopp min kropp” 
 • RFSL har besökt åårskurs 8 de jobbade med kortfilmer som handlar om att respektera varandra.
 • ”Killsnack” i årskurs 8 med organisation utifrån (killfrågor.se)
 • I årskurs 8 besöker alla eleverna Ungdomsmottagningen. 

Senast uppdaterad 3 juli 2019