Mikael vet hur man gör skillnad

  •  

Mikael Bodin går till jobbet för att göra skillnad. ”Jag tycker att det är det viktigaste jobbet i världen, att vara med och forma morgondagens vuxna”, säger han. Foto: Ulrica ZwengerMikael Bodin går till jobbet för att göra skillnad. ”Jag tycker att det är det viktigaste jobbet i världen, att vara med och forma morgondagens vuxna”, säger han. Foto: Ulrica Zwenger

– Värdegrunden är inte några ledord, det handlar om alla människors rätt att vara som de är och vill vara, säger försteläraren Mikael Bodin på Enskede skola. Han vet vad han pratar om, och har fått hela skolan att prata om det.

När Mikael Bodin kom till sin nya arbetsplats för två år sedan såg han två bänkar målade i regnbågens färger.

– Jag blev positivt inställd och tänkte att Enskede var en skola som hade en känsla för att lyfta fram detaljer och jobba med sådant som kan vara svårt, som hbtq-frågor.

Numera syns regnbågens färger lite varstans på Enskede skola. Delvis är det ett resultat av Mikael Bodins arbete, men också en illustration av en samhällsförändring som skett de senaste decennierna.

– Nu har vi en skola där lärare och elever tar upp hbtq-frågor och elever går runt med regnbågssymboler, säger Mikael Bodin.

Navet är trygghetsgruppen

Under sina två år på Enskede skola har han genomfört en rad förändringar. Navet i arbetet är trygghetsgruppen, som förutom Mikael Bodin består av biträdande rektor, skolkurator, skolpsykolog, IT-samordnare och pedagoger från de olika stadierna. Han har även ansvar för elevrådet och stöttar hbtq- och jämställdhetsgrupperna, som bildats på elevernas initiativ.

En del av värdegrundsarbetet är temamånader för alla 945 elever. Under läsåret har mentorerna från förskoleklassen till årskurs 9 på olika sätt arbetat med de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Mobbningen har minskat

Antalet mobbningsärenden som hamnar hos trygghetsgruppen har minskat.

– Eftersom temamånaderna gör att mentorerna hela tiden pratar om diskrimineringsgrunderna får de också ett större ansvar att stävja mobbning innan det blir ett ärende för trygghetsgruppen. Att lyfta upp diskrimineringsfrågor kontinuerligt ger resultat. Det vore roligt om fler skolor tog efter, säger Mikael Bodin.

Annelie Drewsen

Läs hela artikeln i utbildningsförvaltningens tidning LÄRA Stockholm.

Senast uppdaterad 24 oktober 2016