Prata om hatet på nätet

  •  

Rosanna Poghosyan, Kinga Graczyk och Erik Jaråker på Bäckahagens skola.Rosanna Poghosyan, Kinga Graczyk och Erik Jaråker på Bäckahagens skola.

Var kritisk. Ljug inte. Såra ingen. Anmäl det som inte känns okej. Fyra enkla råd till den som är ute på nätet.
– Näthatet finns där ute och vi kan inte blunda för det. Skolan har ett stort ansvar när vi tillhandahåller digital utrustning, säger Erik Jaråker, förstelärare och IKT-pedagog på Bäckahagens skola.

I höstas fick alla sjuor på Bäckahagens skola en egen läsplatta. Veckan innan de delades ut undervisade Erik dem i nät-etikett, källkritik och hur man motarbetar och hanterar näthat. Till det använde han sig av studiematerialet No Hate i skolan från Statens medieråd. Det är fem korta övningar för högstadiet och gymnasiet kopplade till skolans värdegrunds- och demokratiuppdrag.

Livliga diskussioner

Tillsammans tittade de på filmerna och diskuterade dilemman och det var inte svårt att få igång elevernas engagemang berättar Erik.

– Det här handlar ju om elevernas vardag som alla har någon erfarenhet eller åsikt om.

Det råkade tidsmässigt sammanfalla med nätbråket mellan den högerextrema bloggaren ”Julia Caesar” och Expressenjournalisten Niklas Orrenius.

Eleverna kunde följa debatten i medierna samtidigt som de diskuterade näthat i klassrummet.

– Det tyckte eleverna var superspännande, särskilt när Expressen avslöjade vem ”Julia Caesar” var, säger Erik och eleverna Rosanna, Kinga och Davin håller med.

Alla måste hjälpas åt

Flickorna och alla de andra sjuorna på skolan har fått lära sig om källkritik och fått en ordentlig introduktion om hur man uppträder i digitala medier mot varandra.
– Man ska använda sitt eget namn när man kommenterar och stå för det man skriver, säger Davin och Rosanna fyller på:

– Man får inte sprida lögner om andra och man ska anmäla om någon gör det. Om någon skriver en dålig kommentar är det bättre att skriva en motkommentar istället för att blocka personen.

– Alla måste hjälpas åt att anmäla personer som mobbar på nätet och stötta den som blir mobbad med positiva motkommentarer, säger Kinga.

Davin berättar om en egen erfarenhet då en skolkamrat hade lagt upp en bild på henne på Instagram, trots att hon inte ville det och vädjade att den skulle plockas bort.

– Jag blev till slut tvungen att vända mig till hennes föräldrar, säger Davin.

Ett ständigt pågående arbete

Erik tycker att studiematerialet fungerat bra i klassrummet och väckt en medvetenhet hos eleverna.

– Än så länge har vi bara hunnit med att gå igenom materialet översiktligt. Det här var bara en introduktion och arbetet med källkritik och hur man förhåller sig till varandra ute på nätet är ett ständigt pågående arbete. Om vi som skola tillhandahåller ett redskap är vi också skyldiga att se till att eleverna kan hantera det, inte bara pedagogiskt utan även socialt – det är vårt ansvar. Vi kan inte blunda för vad som händer ute på nätet, säger Erik och tillägger:

– Om vi inte kan undvika näthat då måste vi lära oss att förhålla oss till det.

Skollagen och brottsbalken

Internet och mobiltelefoner suddar ut gränserna mellan vad som sker på eller utanför skolan. Kränkande behandling kan ta sin början på internet och fortsätta i skolan eller tvärtom. Enligt skollagen har skolan skyldighet att utreda eller vidta åtgärder om den kränkande behandlingen har koppling till skolan. Kopplingen kan till exempel vara att eleverna går i samma klass eller skola. Om en skola brister i dessa skyldigheter kan den bli skadeståndsskyldig.

Nätet är fullt av mycket bra saker, men också av sådant som räknas som brott. Det är till exempel olagligt att sprida dåliga rykten om någon. Man kan bli dömd i domstol för förtal om man sprider bilder, filmer eller kommentarer så att personer känner sig kränkta.

Ökad medie- och informationskunnighet, MIK

Statens medieråd är en myndighet som bildades 2011 och har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten arbetar mot vuxna i barns närhet, för att de ska stärka barnen och öka deras medie- och informationskunnighet, MIK. Statens medieråd producerar pedagogiskt material och samlar resurser kring MIK på webbplatsen MIK-rummet. Statens medieråd följer också medieutvecklingen och forskning kring barns och ungas mediesituation.

Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger

Arbetar du på högstadiet eller gymnasiet och vill driva din skolas arbete med normkritik? Stockholms stad erbjuder en kurs i normkritik för skolpersonal i samarbete med Södertörns högskola. Kursen utgår från deltagarnas egen erfarenhet fån skolvardagen.

Läs mer om kursen

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Senast uppdaterad 24 september 2015