Så kan du arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck

  •  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=e6uUO-jJK9Y

Att leva under hedersrelaterat förtryck och våld innebär att familj och omgivning kontrollerar ens beteende under hot om konsekvenser. Som pedagog är du ofta den närmaste vuxenkontakten utanför gruppen som utövar förtrycket.

Om du behöver råd och stöd för att bemöta elever som utsätts för hedersrelaterat våld och förtyck kan du ta kontakt med resurscentrumet Origo. Det är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms län och Region Stockholm.

Filmen om Origos verksamhet som vänder sig till dig som arbetar i skolan.

https://www.youtube.com/watch?v=QhhkQCqdhDE

Resurscentrumet Origo.

Information och stöd hittar du också på webbplatsen Hedersförtryck. Sidan görs av Länsstyrelsen Östergötland som arbetar nationellt på uppdrag av regeringen.

Webbplatsen Hedersförtryck.

Vad är hedersförtryck?

Hedersförtryck är när en familj eller släkt sätter orimlig press på en individ i gruppen genom att begränsa hens livsutrymme, och hota med straff eller våld om hen inte lyder.

Hedersrelaterat förtryck och våld kan vara psykiskt, socialt, sexuellt och fysiskt. Till exempel när man inte får klä sig som man vill, inte får delta i olika aktiviteter på fritiden, blir tillsagd vilka man ska eller inte ska umgås med, eller inte får välja sin framtida livspartner fritt.

Källa: Origo.

Vilka signaler finns det?

Som pedagog kan du vara uppmärksam på olika signaler som kan tyda på att någon av dina elever är utsatt. Några signaler kan vara:

  • Olika villkor för syskons deltagande i sociala sammanhang
  • Olika kläd- och beteendekoder i och utanför skolan
  • Rigid kontroll av fritiden, exempelvis att eleven inte får delta i aktiviteter utanför skolan
  • Få eller inga kamratkontakter utanför skolan
  • Bevakning av syskon eller andra familjemedlemmar

Läs om fler signaler på hedersfortryck.se.

Agera i tid och gör så här

  1. Akut: kontakta polisen vid omedelbar fara och risk för att ett barn är på väg att föras ut ur landet. Ring 112.
  2. Inför lovet: gör en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker att barn eller unga riskerar att utsättas. Anmäl så snabbt som möjligt för att hindra att barnet förs utomlands under lovet. Se kontaktvägar inom Stockholms stad
  3. Efter lovet: gör en kartläggning av oroande frånvaro. Syftet är att ta reda på var elever befinner sig samt samverka med polis och socialtjänst för att hjälpa elever. Kartläggningen ska göras efter varje sommar- och jullov.

Länkar och viktiga telefonnummer för dig som arbetar i skolan

Origo Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Stockholms län:Ring 08-508 251 20 och läs mer på www.origostockholm.se.

Nationella stödtelefonen för yrkesverksamma: Ring 010-223 57 60 och läs mer på www.hedersförtryck.se.

Material att använda i undervisningen och i skolan. 

Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020

Läs även Pedagog Stockholms artikel om hur Origo arbetar: Att upptäcka och förebygga hedersrelaterat våld

Matilda Asp
matilda.asp@stockholm.se

Senast uppdaterad 4 september 2019