Vad gäller vid hot och våld?

  •  

Vid hot och våld ska anmälan alltid göras till polisen och till Arbetsmiljöverket.

Nödvärnsrätt

Den enda situation där användandet av våld är godtagbart är vid en nödvärnssituation. Det innebär att var och en har rätt att använda nödvändigt våld för att stoppa förstörelse och misshandel av såväl person som egendom.

Nödvärnsrätten, som aldrig får innebära mer våld än situationen kräver, gäller alla människor och därmed också skolpersonal och elever. Nödvärnsrätten gäller bara det akuta ingripandet och försvaret. Var gränsen går för vilket våld som kan tillåtas i olika situationer måste bedömas i varje enskilt fall.

Anmälan av brottslig handling

Polisanmälan ska alltid övervägas vid misstanke om brottslig handling i eller i anknytning till skolan. Anmälan ska göras till socialtjänsten om barn under 18 år begått brott. Den som överväger att göra en anmälan kan först rådfråga socialtjänsten. I skolan, förskolan och inom skolbarnsomsrogen omfattas alla personal av anmälningsskyldigheten. Anmälningsplikten finns reglerad i socialtjänstlagen 14 kap 1 § 2:a stycket.

Senast uppdaterad 14 januari 2013