Om olyckan är framme

Stockholms stad har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn- och ungdomar upp till 24 år och andra grupper inom stadens verksamhetsområden. Försäkringen gäller vid skador, invaliditet och dödsfall på grund av olycksfall. Den gäller inte vid sjukdom.

Försäkringsbesked på olika språk

Försäkringsbesked 2009 farzi »
Försäkringsbesked 2009 arabiska - العربية »
Försäkringsbesked 2009 turkiska - Türkiye'ye ilişkin »
Försäkringsbesked 2009 nordkurdiska - kurdî »
Försäkringsbesked 2009 somali - soomaali »
Försäkringsbesked 2009 sydkurdiska - كوردی »

Relaterade dokument
• Kollektiv olycksfallsförsäkring (Adobe Reader, 212kb, nytt fönster)
• Infoblad reseförsäkring för elever 2009 (Adobe Reader, 181kb, nytt fönster)
• Försäkringsbesked olycksfall Stockholm Stad 2009 (Adobe Reader, 171kb, nytt fönster)

Senast uppdaterad 11 januari 2013