Om olyckan är framme

  •  

Stockholms stad har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn- och ungdomar och andra grupper inom stadens verksamhetsområden. Försäkringen gäller vid skador, invaliditet och dödsfall på grund av olycksfall. Den gäller inte vid sjukdom.

Senast uppdaterad 11 april 2017