Nollan som ställer till problem för eleven

  •  

– Som lärare möter man elever som inte riktigt har förståelse för positionssystemet och har svårigheter att multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000. Då kan den här artikeln öppna för nya tankar om hur man kan undervisa.

Kristina Edner är Ma/No-lärare i årskurs 4-9 sedan drygt 15 år tillbaka, varav de sju senaste på Nya Elementar. Hon har varit matematikutvecklare i Stockholm sedan 2008 och är handledare i Stockholms matematiklyft. Tillsammans med tre kollegor har hon gjort en Learning study som hon sammanfattat i en utvecklingsartikel.

Kristina berättar att det på Nya Elementar finns en arbetskultur att testa nya saker – och att våga misslyckas.

– Vi som jobbar med matematik har skapat ett arbetsklimat som gör att vi har intressanta och bra samtal om matematikundervisning där vi vågar visa vad vi kan, och vad vi inte riktigt behärskar. Det finns en vilja att hjälpa varandra och vi delar med oss av det vi har provat.

Ansökte om ett FoU-projekt

Därför föll det sig naturligt att några mattelärare beslutade sig för att dra igång ett FoU-projekt för att vidareutveckla undervisningen. De sökte FoU-medel för att kunna genomföra en Learning study och lära sig mer om variationsteorin. Learning study har visat sig vara en effektiv metod för att studera matematikundervisning.

– Sara Fransson och Per Westin hade sedan länge ett samarbete vilket gjorde det naturligt för dem att gå in i studien för att kunna fortsätta samplanera och utöka sitt gemensamma språk kring undervisningen. Christina Lidgren jobbade på åk 4-6 och var intresserad eftersom det matematiska innehållet i studien passade hennes elever perfekt.

Pengar till vikarier

Tack vare pengarna kunde de plocka in vikarier när de deltog i nätverksträffar på utbildningsförvaltningen och andra personer som kunde stötta och hjälpa till i inledningsskedet av studien.

Under studien analyserade lärarna lektioner och elevtester och kunde därmed se hur, och vad de gjorde, för att eleverna skulle förstå bättre. Sammanfattningen av studien har sedan skrivits ihop av Kristina till en utvecklingsartikel.

Christina Lidgren, Kristina Edner, Per Westin och Sara Fransson genomförde sin Learning study i tre cykler.

Vad kom ni fram till?

– Det som vi såg tydligt i studien, som kanske inte förvånade oss egentligen, var att elever har extra svårt om talet som de ska dividera eller multiplicera innehåller en nolla, till exempel 0,48/100 eller 1,01 x 100. Detta hade vi sett i olika sammanhang, men vi fick nu bevis på detta.

– Vi tror att lärare måste fokusera  mer på att nollan har ett värde i ett positionssystem och att siffran noll faktiskt spelar stor roll. Vi har med hjälp av variationsterorin lyckats välja exempel att resonera kring med eleverna som vi tror sätter fokus på den aspekten vi vill att eleverna ska utveckla.

Vem ska läsa er utvecklingsartikel?

– Den riktar sig till alla som undervisar i matematik om positionssystemet och så småningom ska lära ut hur man kan undervisa så att eleverna inte bara har en automatiserad metod. Eleverna ska även förstå vad det innebär för en siffra eller att tal att multipliceras eller divideras med 10, 100 eller 1000 för att sedan kunna kontrollera att de har gjort rätt.

Har ni tänkt er någon uppföljning av studierna?

– Vi skulle vilja gå vidare med denna studie, som är gjord i åk 7 ht 2013, och se om lektionen kan ge elever i åk 4 och åk 5 en bättre förståelse. Under hösten kommer vi att undersöka om lektionen passar för lägre åldrar.

Vad skulle du själv vilja läsa en utvecklingsartikel om ?

– I mitt jobb som matematiklärare är det alltid en utmaning att få alla elever att våga vara med och resonera och diskutera matematik. Artiklar om didaktiska ”knep” för att få med alla elever och skapa delaktighet skulle jag gärna läsa mer om. Jag tror att lärande mellan elever är minst lika viktigt som lärande som sker mellan lärare och elev.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Senast uppdaterad 18 juni 2014